Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

Uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 468 af 20. maj 2016)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017, medmindre andet er anført.

 

 

Uddannelseshjælp

Lovhenvisning Sats

Enlige forsørgere - under 30 år

§ 23, stk. 2, nr. 1

12.211 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 23, stk. 2, nr. 2

8.546 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 23, stk. 2, nr. 3

11.143 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 23, stk. 2, nr. 4

14.808 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 23, stk. 2, nr. 5

11.143 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 23, stk. 2, nr. 6

6.106 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 23, stk. 2, nr. 7

2.631 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

§ 23, stk. 2, nr. 8

6.106 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

§ 23, stk. 2, nr. 9

2.631 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 23, stk. 3

14.808 kr. pr. måned

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 24, stk. 3, nr. 1

2.597 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 24, stk. 3, nr. 2

6.263 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

§ 24, stk. 3, nr. 3

5.037 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 24, stk. 3, nr. 4

8.512 kr. pr. måned

Under 25 år og udeboende

§ 24, stk. 3, nr. 5

1.076 kr. pr. måned

Under 25 år og hjemmeboende

§ 24, stk. 3, nr. 6

834 kr. pr. måned

Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp10

Lovhenvisning Sats

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 35, stk. 3

564 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

394 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 35, stk. 3

514 kr. pr. dag

25-29 år, udeboende

§ 35, stk. 3

282 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

121 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 35, stk. 3

282 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

121 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 35, stk. 3

683 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 35, stk. 3

514 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 35, stk. 3

683 kr. pr. dag

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp10

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 35, stk. 3

120 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

289 kr. pr. dag

25-29 år, udeboende

§ 35, stk. 3

232 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

393 kr. pr. dag

Under 25 år og udeboende

§ 35, stk. 3

50 kr. pr. dag

Under 25 år og hjemmeboende

§ 35, stk. 3

38 kr. pr. dag

Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp10

Lovhenvisning Sats

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 40, stk. 1

1.692 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

1.182 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 40, stk. 1

1.542 kr. pr. hændelse

25-29 år, udeboende

§ 40, stk. 1

846 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

363 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 40, stk. 1

846 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

363 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

§ 40, stk. 1

2.049 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 40, stk. 1

1.542 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 40, stk. 1

2.029 kr. pr. hændelse

Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp10

Lovhenvisning Sats

Forsørger enlig – under 30 år

§ 40, stk. 1

360 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

867 kr. pr. hændelse

25-29 år, udeboende

§ 40, stk. 1

696 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

1.179 kr. pr. hændelse

Under 25 år og udeboende

§ 40, stk. 1

150 kr. pr. hændelse

Under 25 år og hjemmeboende

§ 40, stk. 1

114 kr. pr. hændelse

10 Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 468 af 20. maj 2016 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.