Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Sidens værktøjer


Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue.

Læs mere om kontanthjælp


Hjælp til forsørgelse Henvisning Sats
 
Fyldt 25, forsørger børn § 25, stk 1, nr. 1 13.952 kr. pr. mnd.
Fyldt 25, andre § 25, stk 1, nr. 2 10.500 kr. pr. mnd.
Under 25 år, udeboende § 25, stk 1, nr. 3 6.767 kr. pr. mnd.
Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp § 25 f, stk. 2, nr. 1 5.753 kr. pr. mnd.
Under 25 år, udeboende, behovsbestemt tillæg (maks.) § 25 f, stk. 3 1.014 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende § 25, stk 1, nr. 4 3.265 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp § 25 f, stk 2, nr. 2 2.860 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende, behovsbestemt tillæg (maks.) § 25 f, stk. 3 405 kr. pr. mnd.
Under 25 år, børn § 25, stk. 2, nr. 1 13.952 kr. pr. mnd.
Under 25 år, psykisk syg, børn § 25, stk. 2, nr. 2 13.952 kr. pr. mnd.
Under 25 år, psykisk syg, udeboende § 25, stk. 2, nr. 3 10.500 kr. pr. mnd.
Under 25 år, gravid § 25, stk. 3 10.500 kr. pr. mnd.
Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg § 25, stk. 4 13.925 kr. pr. mnd.
 
Engangshjælp Henvisning Sats
 
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maks.) § 25 a, stk. 2 5.611 kr. pr. mnd.
Hjemmeboende under 25 år (maks.) § 25 a, stk. 3 2.789 kr. pr. mnd.
 
Hjælp til visse persongrupper Henvisning Sats
 
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 1 8.718 kr. pr. mnd.
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 2 2.822 kr. pr. mnd.
 
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra Henvisning Sats
 
Formue, enlige § 14, stk. 1 10.000 kr. pr. år.
Formue, ægtefæller § 14, stk. 1 20.000 kr. pr. år.
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn § 30, stk. 2 13.952 kr. pr. mnd.
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre § 30, stk. 2 10.500 kr. pr. mnd.
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt § 31, stk. 1 15,23 kr. i timen
Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer, omregningssats § 31, stk. 2 213,19 kr. i timen
 
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift Henvisning Sats
 
Ikke-forsørgere § 34, stk. 5 2.750 kr. pr. mnd.
Forsørgere med et hjemmeboende barn § 34, stk. 5 3.950 kr. pr. mnd.
Forsørgere med et udeboende barn § 34, stk. 5 4.050 kr. pr. mnd.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme ud over 1 § 34, stk. 5 750 kr. pr. mnd.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude ud over 1 § 34, stk. 5 600 kr. pr. mnd.
Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder § 34, stk. 5 17.355 kr. pr. mnd.
 
Sanktioner Henvisning Sats
 
Fyldt 25, forsørger børn § 35, stk. 3 644 kr. pr. dag
Fyldt 25, andre § 35, stk. 3 485 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende § 35, stk. 3 312 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp § 35, stk. 3 266 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 151 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp § 35, stk. 3 132 kr. pr. dag
Under 25 år, børn § 35, stk. 3 644 kr. pr. dag
Under 25 år, psykisk syg, børn § 35, stk. 3 644 kr. pr. dag
Under 25 år, psykisk syg, udeboende § 35, stk. 3 485 kr. pr. dag
Under 25 år, gravid § 35, stk. 3 485 kr. pr. dag
Under 25 år, bidragspligt, maks. hjælp inkl. tillæg § 35, stk. 3 644 kr. pr. dag
Punktsanktion (nedsættelse af hjælpen med et fast beløb)
Kontanthjælp - voksen med børn m.fl. § 40, stk. 1, nr. 1 1.615 kr. pr. hændelse
Kontanthjælp - voksen uden børn m.fl. § 40, stk. 1, nr. 1 1.615 kr. pr. hændelse
Kontanthjælp - unge, udeboende § 40, stk. 1, nr. 2 408 kr. pr. hændelse
Kontanthjælp - unge, hjemmeboende § 40, stk. 1, nr. 3 250 kr. pr. hændelse
 

Kontaktinformation

Beskæftigelsesministeriet
|
Ved Stranden 8
|
1061 København K
|
Tlf.: 7220 5000
|
Fax: 3312 1378
|
E-mail:

Genveje