Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Sidens værktøjer


Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom. Sygemeldte kan modtage sygedagpenge i et år. I visse tilfælde er det muligt at forlænge perioden i et eller to år.

 


Sygedagpenge Henvisning Sats
 
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 4.005 kr. pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 108,24 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, mand (Jf. § 8 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge) § 47, stk. 2 185,77 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, kvinde (Jf. § 8 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge) § 47, stk. 2 167,76 kr. pr. time
 
Sygedagpengeforsikring, Selvstændige erhvervsdrivende Henvisning Sats
 
Minimumsydelse § 45, stk. 2 2.670 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag § 45, stk. 4 1.314 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag § 45, stk. 4 1.971 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag § 45, stk. 4 2.032 kr. pr. år
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag § 45, stk. 4 3.048 kr. pr. år
 
Sygedagpengeforsikring, Private arbejdsgivere Henvisning Sats
 
Lønsum, optagelse § 55, stk. 4 7.008.750 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 4 8.650.800 kr. pr. år
Præmiesats § 55, stk. 4 0,66 pct. pr. år
 

Kontaktinformation

Beskæftigelsesministeriet
|
Ved Stranden 8
|
1061 København K
|
Tlf.: 7220 5000
|
Fax: 3312 1378
|
E-mail:

Genveje