Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Sidens værktøjer


Satser for 2014

Her kan du løbende holde dig informeret om satserne for 2014.

Udvalgte satser på arbejdsløshedsforsikringens område:

Dagpenge, lønmodtagere Sats pr. dag
Fuldtidsforsikrede 815 kr.
Deltidsforsikrede 543 kr.
Mindstesats 668 kr.
Dimittend (fuldtidsforsikrede) 668 kr.
Dimittend (deltidsforsikrede) 446 kr.
Ungesats (fuldtidsforsikrede) 408 kr.
Ungesats (deltidsforsikrede) 272 kr.
   
Dagpenge, selvstændige
Maksimal sats 815 kr.
Mindstesats 668 kr.
Midlertidigt ophør (82 pct. sats) 668 kr. 
   
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dag)
Hel dagpengegodtgørelse 815 kr.
Halv dagpengegodtgørelse 408 kr.
   
Efterløn
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) 742 kr.
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) 494 kr. 
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 815 kr.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) 543 kr. 
   
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats) 652 kr.
Andre personer (60 pct. sats) 489 kr.

 

Udvalgte satser på det kommunale område:

Sygedagpenge Sats pr. uge
Højeste sygedagpengebeløb 4.075 kr.
Barselsdagpenge 4.075 kr.
   
Revalideringsydelse Sats pr. måned
Fyldt 30 år eller forsørger eget barn i hjemmet 17.663 kr.
Fyldt 25 år, forsørger børn 17.663 kr.
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt 10.689 kr.
Under 25 år, udeboende 6.889 kr.
Under 25 år, hjemmeboende 3.224 kr.
Under 25 år, gravid og passeret 12. svangerskabsuge 10.689 kr.
Under 25 år, nærmere bestemte dokumenteret psykisk lidelse og forsørger børn 14.203 kr.
Under 25 år, udeboende med dokumenteret psykisk lidelse 10.689 kr.
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering 17.663 kr.
   
Ledighedsydelse Sats pr. uge
Ledighedsydelse (maksimum) 3.625 kr.
   
Fleksydelse Sats pr. år
Fleksydelse 192.828 kr.
   
Kontanthjælp (udvalgte satser) Sats pr. måned
Fyldt 30 år, forsørger børn 14.203 kr.
Fyldt 30 år, andre 10.689 kr.
Under 25 år, udeboende 6.889 kr.
Under 25 år, hjemmeboende 3.324 kr.
   
Engangshjælp Sats pr. måned
Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) 5.712 kr.
Under 25 år, hjemmeboende

2.839 kr.

   
Formue i forbindelse med ret til kontanthjælp Årlig
Enlige 10.000 kr.
Ægtefæller 20.000 kr.

Der tages forbehold for tastefejl mv.


Kontaktinformation

Beskæftigelsesministeriet
|
Ved Stranden 8
|
1061 København K
|
Tlf.: 7220 5000
|
Fax: 3312 1378
|
E-mail:

Genveje