Accept af cookies fra bm.dk

Bm.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Sidens værktøjer


Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Satserne gælder fra 1. januar 2014, medmindre andet er anført.

Læs mere om kontanthjælp


Kontanthjælp Henvisning Sats
 
Fyldt 30, forsørger børn § 25, stk 2, nr. 1 14.203 kr. pr. mnd.
Fyldt 30, andre § 25, stk 2, nr. 2 10.689 kr. pr. mnd.
Under 25 år, hjemmeboende § 25, stk 3, nr. 10 3.324 kr. pr. mnd.
Under 25 år, udeboende § 25, stk 1, nr. 9 6.889 kr. pr. mnd.
25-29 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 8 3.324 kr. pr. mnd.
25-29 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 7 6.889 kr. pr. mnd.
Enlige forsørgere, under 30 år § 25, stk. 3, nr. 1 13.575 kr. pr. mnd.
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller kontanthj. § 25, stk. 3, nr. 2 9.498 kr. pr. mnd.
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre en person på SU, uddhj. eller kontanthj. § 25, stk. 3, nr. 3 6.889 kr. pr. mnd.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 25, stk. 3, nr. 4 10.689 kr. pr. mnd.
Under 30 år, psykisk syg, forsøgerpligt § 25, stk. 3, nr. 5 14.203 kr. pr. mnd.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 25, stk. 3, nr. 6 10.689 kr. pr. mnd.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 25, stk. 4 14.203 kr. pr. mnd.
 
Aktivitetstillæg til kontanthjælp Henvisning Sats
 
Forsørger enlig - under 30 år § 25, stk 8, nr. 1 628 kr. pr. mnd.
Forsøgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj. § 25, stk 8, nr. 2 4.705 kr. pr. mnd.
Forsøgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj. § 25, stk 8, nr. 3 7.314 kr. pr. mnd.
Fyldt 25 år og udeboende § 25, stk 8, nr. 4 3.800 kr. pr. mnd.
Fyldt 25 år og hjemmeboende § 25, stk. 8, nr. 5 7.365 kr. pr. mnd.
 
Periodesanktioner - fradrag i kontanthjælp Henvisning Sats
 
Fyldt 30 år, forsørger børn § 35, stk 3 656 kr. pr. dag
Fyldt 30 år, andre § 35, stk 3 493 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende § 35, stk 3 153 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende § 35, stk 3 318 kr. pr. dag
25-29 år, hjemmeboende § 35, stk. 3 153 kr. pr. dag
25-29 år, udeboende § 35, stk. 3 318 kr. pr. dag
Enlige forsørgere - under 30 år § 35, stk. 3 627 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller kontanthj. § 35, stk. 3 438 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre en person på SU, uddhj. eller kontanthj. § 35, stk. 3 318 kr. pr. dag
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 35, stk. 3 493 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, forsøgerpligt § 35, stk. 3 656 kr. pr. dag
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 35, stk. 3 493 kr. pr. dag
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 35, stk. 3 656 kr. pr. dag
 
Periodesanktioner - fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp Henvisning Sats
 
Forsørger enlig - under 30 år § 35, stk 3 29 kr. pr. dag
Forsøgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj. § 35, stk 3 217 kr. pr. dag
Forsøgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj. § 35, stk 3 338 kr. pr. dag
Fyldt 25 år og udeboende § 35, stk 3 175 kr. pr. dag
Fyldt 25 år og hjemmeboende § 35, stk. 3 340 kr. pr. dag
 
Punktsanktioner - nedsættelse af kontanthjælp Henvisning Sats
 
Fyldt 30 år, forsørger børn § 40, stk 1 1.968 kr. pr. hændelse
Fyldt 30 år, andre § 40, stk 1 1.479 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende § 40, stk 1 459 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende § 40, stk 1 954 kr. pr. hændelse
25-29 år, hjemmeboende § 40, stk 1 459 kr. pr. hændelse
25-29 år, udeboende § 40, stk 1 954 kr. pr. hændelse
Enlige forsørgere - under 30 år § 40, stk 1 1.881 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller kontanthj. § 40, stk 1 1.314 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre en person på SU, uddhj. eller kontanthj. § 40, stk 1 954 kr. pr. hændelse
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) § 40, stk 1 1.479 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, forsøgerpligt § 40, stk 1 1.968 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 40, stk 1 1.479 kr. pr. hændelse
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 40, stk 1 1.968 kr. pr. hændelse
 
Punktsanktioner - nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp Henvisning Sats
 
Forsørger enlig - under 30 år § 40, stk 1 87 kr. pr. hændelse
Forsøgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj. § 40, stk 1 651 kr. pr. hændelse
Forsøgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj. § 40, stk 1 1.014 kr. pr. hændelse
Fyldt 25 år og udeboende § 40, stk 1 525 kr. pr. hændelse
Fyldt 25 år og hjemmeboende § 40, stk 1 1.020 kr. pr. hændelse
 
Engangshjælp Henvisning Sats
 
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maks.) § 25 a, stk. 2 5.712 kr. pr. mnd.
Hjemmeboende under 25 år (maks.) § 25 a, stk. 3 2.839 kr. pr. mnd.
 
Hjælp til visse persongrupper Henvisning Sats
 
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 1 8.874 kr. pr. mnd.
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret § 27, stk. 2 2.873 kr. pr. mnd.
Enlige forsørgere - under 30 år (maks.) § 12, stk. 3 11.712 kr. pr. mnd.
 
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra Henvisning Sats
 
Formue, enlige § 14, stk. 1 10.000 kr. pr. år.
Formue, ægtefæller § 14, stk. 1 20.000 kr. pr. år.
Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, forsørgerpligt § 30, stk. 2 14.203 kr. pr. mnd.
Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, andre § 30, stk. 2 10.689 kr. pr. mnd.
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt Tekstanmærkning nr. 142 på finansloven for 2014 25 kr. pr. time
Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer, omregningssats § 31, stk. 2 217,03 kr. i timen
 
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift Henvisning Sats
 
Ikke-forsørgere § 34, stk. 6 2.800 kr. pr. mnd.
Forsørgere med et hjemmeboende barn § 34, stk. 6 4.000 kr. pr. mnd.
Forsørgere med et udeboende barn § 34, stk. 6 4.100 kr. pr. mnd.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme ud over 1 § 34, stk. 6 750 kr. pr. mnd.
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude ud over 1 § 34, stk. 6 600 kr. pr. mnd.
Indtægtsgrænse efter 3 mdr. - dagpengemaksimum § 34, stk. 6 17.658 kr. pr. mnd.
 

Kontaktinformation

Beskæftigelsesministeriet
|
Ved Stranden 8
|
1061 København K
|
Tlf.: 7220 5000
|
Fax: 3312 1378
|
E-mail:

Genveje