Spring over hovedmenu
""
Danmark overtog den 1. januar 2020 formandsskabet i Nordisk Ministerråd. Det betyder blandt andet, at beskæftigelsesministeren skal stå i spidsen for det årlige møde mellem de nordiske beskæftigelsesministre.-Foto: norden.org

Danmark har i 2020 formandskabet i Nordisk Ministerråd

Den 1. januar 2020 overtog Danmark formandsskabet i Nordisk Ministerråd. Det betyder blandt andet, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har ansvaret for formandskabet på beskæftigelsesområdet.

Nordisk Ministerråd består af en række sektorer, der svarer til ministeriernes ressortområder nationalt. Beskæftigelsesministeren har resten af året overtaget ansvaret for formandskabet på beskæftigelsesområdet – arbejdslivssektoren.

Den overordnede overskrift for det danske formandskab er: Fælles om fremtidens løsninger.

På beskæftigelsesområdet vil Danmark blandt andet sætte følgende emner på dagsordenen:

  • Nordiske arbejdsmarkeder med plads til et godt og langt arbejdsliv
  • Styrket mobilitet på de nordiske arbejdsmarkeder
  • Fremtidens arbejdstilsyn

Beskæftigelsesministeren skal blandt andet være vært for det årlige møde mellem beskæftigelsesministrene, der i år finder sted den 2. april i København. Her vil ministeren sætte særligt fokus på emnet Nordiske arbejdsmarkeder med plads til et godt og langt arbejdsliv.

Derudover har Danmark taget initiativ til et projekt om styrket mobilitet, der skal kortlægge nye muligheder for fællesnordisk overvågning af de nordiske arbejdsmarkeder. Resultaterne forventes at blive præsenteret i september.

Fremtidens arbejdstilsyn er temaet ved en større konference i efteråret (29. oktober – 31. oktober), hvor der bliver sat fokus på social dumping og digitale redskaber i tilsynsarbejdet. Direktørerne for de nordiske arbejdstilsyn deltager ved konferencen.