Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ekspertudvalg om arbejdsmiljø

Det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Regeringen har derfor nedsat et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen.

Andelen af beskæftigede, der er fysisk eller psykisk overbelastede, er steget. En stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at der siden 2012 er 17 procent flere beskæftigede personer, der overbelastes psykisk, og at 15 procent flere har overbelastninger af muskel og skelet.

Regeringen har derfor nedsat et ekspertudvalg, der skal gentænke indsatsen på arbejdsmiljøområdet. Ekspertudvalget får blandt andet til opgave at kortlægge de alvorligste udfordringer med arbejdsmiljøet, og hvilke virkemidler der har størst effekt. Herudover skal udvalget se på arbejdsmiljøsystemets organisering samt muligheden for at forenkle arbejdsmiljøreglerne.

Arbejdet skal være afsluttet i sommeren 2018, hvor udvalget skal komme med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Udvalget består af:

  • Pia Gjellerup, centerleder ved Center for Offentlig Innovation (formand)
  • Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge på Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden Psykiatri
  • Kåre Christensen, senior arbejdsmiljøchef i NCC
  • Henrik Kolstad, professor, overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik
  • Per Tybjerg Aldrich, markeds- og projektchef hos NIRAS JOBLIFE
  • Fire repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (LO, FTF, DA og KL)

Læs kommissorium (PDF)

Læs pressemeddeleler om udvalget:

Pressemeddelelse d. 30. marts 2017

Pressemeddelelse d. 5. juli 2017