Spring over hovedmenu

En forenklet beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen er fra 1. januar 2020 blevet gennemgribende forenklet, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job. Centrale krav skal ikke længere i detaljer styre, hvilken indsats ledige skal have. Indsatsen skal i stedet tilrettelægges ud fra den enkeltes behov.

I august 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen, som trådte i kraft januar 2020.

Forenklingen betyder først og fremmest, at:

  

Kommuner og a-kasser får langt større frihed til at planlægge indsatsen til ledige. Fremover bliver der nogle simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte.

  

Ledige bliver mødt med fair krav, forståelige regler og slipper for et rigidt krav om jobsøgning. Har man fx et job på hånden, skal man ikke længere skal søge job de sidste seks uger, før man begynder i et nyt job. Derudover fjernes en række centrale krav til indholdet i samtalerne mellem jobcentret og ledige.

  

Virksomheder slipper for en række tidskrævende registreringer, når de fremover skal ansøge om løntilskud og virksomhedspraktik.

Hovedelementerne i den forenklede beskæftigelsesindsats

Implementering

Du kan følge med i implementeringen af den forenklede beskæftigelsesindsatsen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Star.dk

Ni a-kasser deltager i forsøg

Aftalepartierne bag forenklingen af beskæftigelsesindsatsen har udvalgt de ni a-kasser, som skal deltage i et fireårigt forsøg med arbejdsdelingen mellem a-kasser og jobcentre. De udvalgte a-kasser får ansvaret for omkring hver fjerde dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.

De udvalgte a-kasser er:

  • 3FA
  • Dansk Metal A-kasse
  • FOAs A-kasse
  • Magistrenes A-kasse
  • FTFa
  • HK Danmarks A-kasse
  • Socialpædagogernes A-kasse
  • BUPL-A
  • Min A-kasse