Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

En forenklet beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen bliver gennemgribende forenklet, så der frigøres ressourcer til at hjælpe ledige i job. Centrale krav skal ikke længere i detaljer styre, hvilken indsats ledige skal have. Fremover skal indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i august 2018 indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen betyder først og fremmest, at:

     
 

Kommune og a-kasser får langt større frihed til at planlægge indsatsen til ledige. Fremover bliver der nogle simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte.

 

Ledige bliver mødt med fair krav, forståelige regler og slipper for et rigidt krav om jobsøgning. Har man fx et job på hånden, skal man ikke længere skal søge job de sidste seks uger, før man begynder i et nyt job. Derudover fjernes en række centrale krav til indholdet i samtalerne mellem jobcentret og ledige.

 

Virksomheder slipper for en række tidskrævende registreringer, når de fremover skal ansøge om løntilskud og virksomhedspraktik.

Hovedelementerne i den forenklede beskæftigelsesindsats

Ikrafttrædelse: 1. juli 2019

Aftalen udmøntes via lovgivning i folketingsåret 2018/19 med henblik på, at langt det meste kan træde i kraft 1. juli 2019.

Implementering

Du kan følge med i implementeringen af den forenklede beskæftigelsesindsatsen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Star.dk