Spring over hovedmenu

Færre og mere enkle proceskrav

Kommunerne og a-kasserne får større frihed til at tilrettelægge indsatsen ud fra den enkeltes behov – fremfor centrale krav. Stive og ulogiske proceskrav låser i dag handlemulighederne i forhold til at hjælpe ledige i job.

Den aktive beskæftigelsesindsats er i dag bygget op omkring en række krav til, hvilken indsats der kan gives til de enkelte målgrupper, og hvornår de enkelte målgrupper skal have indsatsen. Fremover bliver der færre og mere enkle proceskrav – til gavn for medarbejderne i kommunerne og a-kasserne, men så sandelig også den enkelte borger.

Her kan du få et overblik over, hvad der kommer til at ske

Færre proceskrav til samtaleforløbet

Kontaktforløbet ensrettes på tværs af målgrupper, så alle får fire samtaler i jobcentret de første seks måneder. For enkelte målgrupper fastholdes et krav til, hvornår den første samtale skal falde. Dagpengemodtagere skal fortsat have ekstra to fællessamtaler, hvor a-kassen også deltager. Efter seks måneders ledighed aftales behovet for samtaler individuelt mellem jobcentret og borgeren.

Læs mere om initiativet (PDF)

Alle målgrupper omfattes af standby-ordningen

Den nuværende standby-ordning udvides, så alle alvorligt syge kan undtages fra kontakt med jobcentret. Sygedagpengemodtagere har fortsat have deres egen standby-ordning.

Læs mere om initiativet (PDF)

Forenkling af reglerne for indhold i samtalerne

De særlige regler om indhold i de individuelle samtaler forenkles, så det i højere grad bliver op til den enkelte sagsbehandler og borger at fastlægge indholdet.
                                        

Læs mere om initiativet (PDF)

Registreringskrav til ledige lempes

Ledige skal ikke længere mindst hver syvende dag gå på Jobnet for at tjekke jobforslag.
              

Læs mere om initiativet (PDF)

Systematisk henvisningsforløb afskaffes

Reglerne om systematisk henvisningsforløb afskaffes. Jobcentret har fortsat mulighed for at give en intensiveret indsats, hvis der er tvivl om den lediges rådighed.

Læs mere om initiativet (PDF)

Et krav til ret og pligttilbud

Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere skal senest efter seks måneders ledighed have et ret og pligt-tilbud. Herefter giver jobcentret tilbud efter konkret behov.

Læs mere om initiativet (PDF)

Udvidelse af reglen for mindre intensiv indsats

Ledige skal ikke længere søge job og fritages fra pligten til at møde personligt til samtaler og deltage i tilbud, hvis de inden for seks uger fx skal i fuldtidsjob, fleksjob, barsel, efterløn, fleksydelse eller folkepension. Det gælder også for personer omfattet af en arbejdsfordeling eller er hjemsendte på grund af vejrlig eller materialemangel.

Læs mere om initiativet (PDF)

A-kasser kan deltage i videosamtaler

A-kasser får fremover mulighed for at deltage i fællessamtalerne ved brug af video. Det gælder samtalerne, hvor både jobcentret og dagpengemodtagere deltager, og de skal fortsat deltage ved personligt fremmøde.

Læs mere om initiativet (PDF)