Spring over hovedmenu

Flere digitale løsninger

Virksomheder slipper for mange manuelle registreringer, når de fremover skal ansøge om løntilskud og virksomhedspraktik.

Den aktive beskæftigelsesindsats skal understøttes af flere og bedre digitale løsninger for borgere, jobcentre og virksomheder. For virksomhederne betyder det, at det bliver nemmere at søge om virksomhedspraktik og løntilskud og dermed tage del i beskæftigelsesindsatsen.

Her kan du få et overblik over, hvad der kommer til at ske

Opgørelsen af ordinært ansatte forenkles og automatiseres

Når virksomheder ansøger om virksomhedspraktik og løntilskudsjob, skal de ikke længere indtaste oplysninger om deres ansatte. Det digitale ansøgningssystem, VITAS, trækker automatisk data fra e-Indkomst over alle ordinært ansatte i virksomheden. En arbejdsgruppe med DA, LO og KL skal i forbindelse hermed drøfte rimelighedskravet. 

Læs mere om initiativet (PDF)

Høring af tillidsrepræsentant/medarbejderrepræsentant

En arbejdsgruppe (DA, LO og KL) skal drøfte, hvilken tillidsrepræsentant/medarbejderrepræsentant kommunen skal høre, når der skal ansættes en person i løntilskud eller virksomhedspraktik.

Ensretning af merbeskæftigelseskravet

Reglerne for opgørelse af merbeskæftigelse, som er et krav ved oprettelse af løntilskud, bliver ens for offentlige og private virksomheder.
                                                                                

 

Læs mere om initiativet (PDF)

Foranalyse til Det Virtuelle Jobcenter

Der er afsat 3 mio. kr. til at undersøge mulighederne for at udbygge og samle de allerede eksisterende digitale selvbetjeningsløsninger, så der fremover bliver én digital indgang til beskæftigelsesindsatsen - Det Virtuelle Jobcenter.              

Læs mere om initiativet (PDF)

Det digitale ansøgningssystem for virksomheder udvides

Det digitale ansøgningssystem, VITAS, udvides, så virksomheder fremover også kan søge om jobrotation, fleksjob samt mentor, hjælpemidler og personlig assistance.Læs mere om initiativet (PDF)

Alle skal have et CV på Jobnet

Alle ledige – også udsatte borgere – skal fremover udarbejde et CV på Jobnet. Det er muligt at blive fritaget, hvis man fx har meget ringe it-kundskaber eller betydelige sprogbarrierer.

 


Læs mere om initiativet (PDF)

Alle skal bruge Min Plan på Jobnet

Det bliver obligatorisk for alle borgere, der modtager en indsats i jobcentret, at modtage Min Plan digitalt på Jobnet. Min Plan indeholder fx de tilbud, den enkelte skal deltage i. Det er muligt at blive fritaget, hvis man ikke har forudsætningerne for at håndtere den digitale Min Plan på Jobnet.

Læs mere om initiativet (PDF)

Obligatorisk selvbooking af samtaler

Jobparate kontanthjælpsmodtagere, jobparate modtagere af integrationsydelse, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet, sygedagpengemodtagere samt sygemeldte i jobafklaringsforløb skal fremover selv booke samtalerne med jobcentret. Reglerne gælder allerede på dagpengeområdet. Det er muligt at blive fritaget, hvis man ringe it-kundskaber, betydelige sprogbarrierer eller funktionsnedsættelse.

Læs mere om initiativet (PDF)