Spring over hovedmenu

Fokus på kommunernes resultater

Ingen borgere må overlades til sig selv. Der bliver derfor igangsat en skærpet opfølgning på kommunernes indsats. I yderste konsekvens kan kommuner blive sat under administration, hvis de ikke lever op til deres ansvar.

Kommunerne får større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. Men de øgede frihedsgrader skal følges tæt gennem gennemsigtighed og åbenhed omkring kommunernes resultater.

Her kan du få et overblik over, hvad der kommer til at ske

Løbende opfølgning med benchmark-rapporter

Der udvikles en udvidet benchmark-rapport, der løbende giver indsigt i kommunernes resultater og indsatser på beskæftigelsesområdet. Rapporterne danner grundlag for møder med KL om kommunernes resultater og opfølgningen over for de kommuner, der ikke har tilfredsstillende resultater.
                                                                                                    

Skærpet opfølgning på kommunernes indsats

Det skal i højere grad være muligt at skride ind over for de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar i beskæftigelsesindsatsen og den frihed, de får fremover. Derfor indføres der en skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende resultater. I yderste konsekvens kan det betyde, at kommuner, der ikke lever op til deres ansvar, sættes under administration med faste krav til indsatsen.

Læs mere om tiltaget (PDF)