Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu
Beskæftigelsesministeren har besøgt en række virksomheder for at se, hvordan de hjælper personer med handicap i job. I foråret var han på besøg i IKEA. Foto: Beskæftigelsesministeriet

Flere mennesker med handicap skal i job

Aftalepartierne blev i start november 2018 enige om at afsætte i alt 128,4 mio. kr. i perioden 2019-2022 til 11 initiativer, der skal medvirke til, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

Det går godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har aldrig været højere. Alligevel er det kun hver tredje person med et større handicap, der er i job, og der florerer fortsat mange fordomme om, hvad personer med handicap kan bidrage med.

Det ønsker regeringen sammen med de øvrige partier i satspuljekredsen at gøre noget ved og har afsat 128,4 mio. kr. til at hjælpe mennesker med handicap i beskæftigelse.

Satspuljeaftalen

Satspuljepartierne har forhandlet inden for en samlet ramme på 542,6 mio. kr. og har i år prioriteret en ekstra indsats til mennesker med handicap, hvor mange fortsat står uden for arbejdsmarkedet – trods stor fremgang i beskæftigelsen. Der afsættes 128,4 mio. kr. til indsatsen de næste fire år.

Indsatsen indeholder 11 initiativer, der i høj grad flugter med regeringens udspil på handicapområdet, der blev lanceret i sidste måned:

 1. Pulje til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap
 2. Ramme til handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet
 3. Ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job
 4. Smidigere overgange mellem sektorer
 5. Kompetencekort til at synligøre kompetencer og støttemuligheder
 6. Job-uge for virksomheder og personer med handicap
 7. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene
 8. Bedre muligheder for personer med handicap på erhvervsuddannelserne
 9. Flere ASF-klasser på landsplan
 10. Bedre viden om handicapområdet
 11. Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse
Læs pressemeddelelsen

Regeringens udspil

I start oktober 2018 kom regeringen med et udspil, der skal lette vejen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap.

Regeringen satte et mål om, at 13.000 personer med et større handicap skal i beskæftigelse frem til 2025. Samtidig afsatte regeringen 120 millioner kroner til en række initiativer fordelt på fire indsatsområder: 

 • Mindre bureaukrati og smidigere overgange fra fx uddannelse til job
 • Målrettet indsats for et få flere med handicap i job
 • Bedre uddannelsesmuligheder
 • Mere viden om handicap og færre fordomme 
Læs udspillet