Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kontanthjælpsloft - få overblik

Her kan du få et overblik over gevinst ved at arbejde, indkomst og rådighedsbeløb for forskellige familietyper.

Der skal være en mærkbar gevinst ved at tage et job. Derfor er der indført et kontanthjælpsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor meget man kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. Samtidig er der indført en 225-timersregel.

I april 2016 trådte både kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i kraft. Med kontanthjælpsloftet er der sat en grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser, så det bedre kan betale sig at arbejde.

225-timersreglen betyder, at personer, der er vurderet i stand til at arbejde, skal have mindst 225 timers beskæftigelse i løbet af et år for ikke at blive trukket i ydelsen.

Indkomst og rådighedsbeløb efter loftet

Rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for kontanthjælpsmodtagere over 30 år:

Tabellerne nedenfor viser rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for en række familietyper, når de modtager kontanthjælp og ikke berøres af 225-timersreglen. Tabel 1 og 2 angiver rådighedsbeløb, indkomst og ydelser pr. måned, mens tabel 3 og 4 angiver rådighedsbeløb, indkomst og ydelser pr. år.

Der er tale om typeberegninger, og beregningerne vil kun være korrekte for familier med lige præcis de karakteristika (bl.a. skatteprocent, antal børn og børnenes alder, husleje, øvrige boligudgifter etc.), som er lagt til grund i beregningerne. I praksis vil der således være eksempler på konkrete familier, som vil have andre udgifter og indtægter og dermed andre rådighedsbeløb.

Der er i beregningerne af rådighedsbeløbene ikke taget højde for konsekvenserne af skatteaftalen, der blev indgået den 6. februar 2018.

 

Hvis du har problemer med at læse nedenstående tabeller, kan du hente dem som PDF

 

Tabel 1. Rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Kroner pr. måned. 2018.

  0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn
Kontanthjælp 11.300 15.000 15.000 15.000 15.000
+ Særlig støtte 200 0 0 0 0
+ Boligstøtte 400 600 1.000 1.000 1.000
+ Børne- og ungeydelse 0 1.200 2.100 3.100 4.600
+ Børnetilskud (ordinært og ekstra) 0 1.000 1.400 1.900 2.400
= Offentlige ydelser før skat 11.900 17.800 19.500 21.000 22.900
- Skat mv. -2.800 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
= Offentlige ydelser efter skat 9.100 13.600 15.400 16.800 18.800
+ Børnebidrag 0 1.400 2.700 4.100 5.400
= Indkomst efter skat 9.100 14.900 18.100 20.900 24.200
- Udgifter til daginstitution 0 -1.700 -3.400 -3.400 -6.600
+ Tilskud til daginstitution (friplads og søskenderabat) 0 1.700 3.400 3.400 6.600
= Rådighedsbeløb før boligudgifter 9.100 14.900 18.100 20.900 24.200
- Udgifter til husleje, el, vand og varme -3.600 -7.400 -7.400 -7.400 -7.500
= Rådighedsbeløb efter boligudgifter 5.500 7.600 10.700 13.400 16.700
Offentlige ydelser før skat + tilskud til daginstitution 11.900 19.500 22.900 24.300 29.600

Anm.: Der tages udgangspunkt i personer, der ikke berøres af 225-timers-reglen. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.873 kr. og en husleje på 6.296 kr. for andre familietyper. Der er forudsat øvrige boligudgifter på mellem 769 og 1.312 kr. pr. måned. I familier med 1 barn er barnet 5 år, i familier med 2 børn er børnene 5 og 10 år, i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år og i familier med 4 børn er børnene 1, 5, 10 og 14 år. Ved beregning af børnebidrag tages udgangspunkt i normalbidraget, der udgør 16.320 kr. pr. år, pr. barn. Tallene er afrundede.
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra august 2017.

 

Tabel 2. Rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for par over 30 år på kontanthjælp. Kroner pr. måned. 2018.

  0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn​
Kontanthjælp 22.600 30.000 30.000 30.000 30.000
+ Særlig støtte 0 0 0 0 0
+ Boligstøtte 0 0 0 0 0
+ Børne- og ungeydelse 0 1.200 2.100 3.100 4.600
+ Børnetilskud (ordinært og ekstra) 0 0 0 0 0
= Offentlige ydelser før skat 22.600 31.200 32.100 33.000 34.500
- Skat mv. -5.500 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300
= Offentlige ydelser efter skat 17.000 22.900 23.800 24.800 26.300
+ Børnebidrag 0 0 0 0 0
= Indkomst efter skat 17.000 22.900 23.800 24.800 26.300
- Udgifter til daginstitution 0 -1.700 -3.400 -3.400 -6.600
+ Tilskud til daginstitution (friplads og søskenderabat) 0 800 2.100 2.100 4.300
= Rådighedsbeløb før boligudgifter 17.000 22.000 22.500 23.500 23.900
- Udgifter til husleje, el, vand og varme -7.400 -7.500 -7.500 -7.500 -7.600
= Rådighedsbeløb efter boligudgifter 9.700 14.500 15.100 16.000 16.300
Offentlige ydelser før skat + tilskud til daginstitution 22.600 32.000 34.200 35.200 38.900

Anm.: Se tabel 1.
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra august 2017.

 

Tabel 3. Rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Kroner pr. år. 2018.

  0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn
Kontanthjælp 135.400 179.900 179.900 179.900 179.900
+ Særlig støtte 2.500 0 0 0 0
+ Boligstøtte 5.200 7.700 12.100 12.100 12.100
+ Børne- og ungeydelse 0 14.300 25.500 36.700 54.800
+ Børnetilskud (ordinært og ekstra) 0 11.400 17.100 22.700 28.400
= Offentlige ydelser før skat 143.100 213.300 234.600 251.500 275.100
- Skat mv. -33.600 -50.300 -50.100 -50.100 -50.100
= Offentlige ydelser efter skat 109.500 163.000 184.500 201.300 225.000
+ Børnebidrag 0 16.300 32.600 49.000 65.300
= Indkomst efter skat 109.500 179.300 217.100 250.300 290.300
- Udgifter til daginstitution 0 -20.900 -40.300 -40.300 -79.800
+ Tilskud til daginstitution (friplads og søskenderabat) 0 20.900 40.300 40.300 79.800
= Rådighedsbeløb før boligudgifter 109.500 179.300 217.100 250.300 290.300
- Udgifter til husleje, el, vand og varme -43.700 -88.600 -88.600 -89.300 -90.000
= Rådighedsbeløb efter boligudgifter 65.800 90.700 128.500 161.000 200.300
Offentlige ydelser før skat + tilskud til daginstitution 143.100 234.200 274.900 291.800 354.900

Anm.: Se tabel 1.
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra august 2017.

 

Tabel 4. Rådighedsbeløb, indkomst og ydelser for par over 30 år på kontanthjælp. Kroner pr. år. 2018.

  0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn
Kontanthjælp 270.800 359.800 359.800 359.800 359.800
+ Særlig støtte 0 0 0 0 0
+ Boligstøtte 0 0 0 0 0
+ Børne- og ungeydelse 0 14.300 25.500 36.700 54.800
+ Børnetilskud (ordinært og ekstra) 0 0 0 0 0
= Offentlige ydelser før skat 270.800 374.100 385.300 396.600 414.600
- Skat mv. -66.400 -99.600 -99.400 -99.400 -99.400
= Offentlige ydelser efter skat 204.400 274.500 285.900 297.100 315.200
+ Børnebidrag 0 0 0 0 0
= Indkomst efter skat 204.400 274.500 285.900 297.100 315.200
- Udgifter til daginstitution 0 -20.900 -40.300 -40.300 -79.800
+ Tilskud til daginstitution (friplads og søskenderabat) 0 10.000 25.000 25.300 51.800
= Rådighedsbeløb før boligudgifter 204.400 263.600 270.600 282.100 287.200
- Udgifter til husleje, el, vand og varme -88.400 -89.800 -89.800 -90.600 -91.300
= Rådighedsbeløb efter boligudgifter 116.000 173.800 180.800 191.600 195.900
Offentlige ydelser før skat + tilskud til daginstitution 270.800 384.100 410.400 421.900 466.400

Anm.: Se tabel 1.
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra august 2017.

Gevinst ved at arbejde - før og efter

Gevinsten ved at arbejde med og uden Jobreform fase I:

Kontanthjælpsloftet sikrer, at kontanthjælpsmodtagere vil opleve en væsentlig indkomstfremgang ved at tage et fuldtidsjob til den overenskomstfastsatte mindsteløn – og at de allerfleste familietyper vil opnå en mærkbart større gevinst.

Et ægtepar med to børn, hvor begge er på kontanthjælp, får en samlet gevinst på ca. 3.200 kr. om måneden, hvis den ene får et fuldtidsarbejde til en løn på 18.700 kr. Det er 1.100 kr. mere end uden kontanthjælpsloftet. For en enlig kontanthjælpsmodtager med to børn stiger gevinsten med 2.900 kr. Den enlige med to børn får med kontanthjælpsloftet en gevinst på 4.500 kr. om måneden, hvis den enkelte kommer i arbejde, jf. tabel 1.

Gevinsten er beregnet for en række familietyper. Der er tale om regneeksempler. Det betyder, at beregningerne bygger på en række antagelser om blandt andet boligudgifter, børnenes alder og lønindkomsten ved beskæftigelse. Gevinsten for familier med andre karakteristika vil afvige fra regneeksemplerne.

 

Hvis du har problemer med at læse nedenstående tabeller, kan du hente dem som PDF

 

Tabel 1. Beskæftigelsesgevinst for kontanthjælpsfamilier fyldt 30 år ved kontanthjælpsloft. 2018. Kroner pr. måned.

  Uden loft Med loft Forskel
Enlig      
Ingen børn 3.900 3.900 0
1 barn 1.300 3.800 2.400
2 børn 1.700 4.500 2.900
3 børn 900 4.700 3.700
4 børn 300 4.900 4.600
Ægtepar      
Ingen børn 2.400 3.800 1.400
1 barn 2.400 2.900 600
2 børn 2.000 3.200 1.100
3 børn 1.600 3.800 2.100
4 børn 200 4.000 3.800
Samlevende      
Ingen børn 3.600 4.300 700
1 barn 1.100 1.700 600
2 børn 1.300 2.000 800
3 børn 1.300 2.300 1.100
4 børn 500 2.400 1.900

Anm.: Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.873 kr. og en husleje på 6.296 kr. for andre familietyper, samt øvrige boligudgifter på mellem 769 og 1.312 kr. om måneden afhængig af familietypen. I familier med et barn er barnet 5 år, i familier med 2 børn er børnene 5 og 10, i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år og i familier med 4 børn er børnene 1, 5, 10 og 14 år. Det er forudsat, at beskæftigede er fuldtidsansatte til en måneds-løn på 18.666 kr., svarende til HK’s mindsteløn fra 1. marts 2018. Beskæftigelsesgevinsterne for par opgøres under forudsætning af, at den ene person kommer i fuldtidsbeskæftigelse. Beregningerne tager ikke højde for indbetalinger til arbejdsmarkedspension. Tallene er afrundede.
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra august 2017.

Der er i beregningerne af beskæftigelsesgevinsterne ikke taget højde for konsekvenserne af skatteaftalen, der blev indgået den 6. februar 2018.

Gevinsten ved at arbejde styrkes yderligere med indførelse af 225-timers-reglen. Den samlede effekt af både kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen fremgår af tabel 2.

Enlige med to børn opnår fx en samlet gevinst på 5.200 kr. ved at komme i arbejde. Det er 3.500 kr. mere end uden loft og timeregel. For ægtepar med to børn stiger gevinsten med 1.900 kr., hvis den ene kommer i arbejde.

Hvis kontanthjælpsloftet har betydet, at boligstøtten og den særlige støtte er blevet reduceret, kan kontanthjælpsmodtagere igen modtage hele støtten eller noget af den, hvis de begynder at arbejde blot få timer om ugen.

Hvis 225-timers-reglen har betydet, at kontanthjælpsmodtagere har mistet noget af kontanthjælpen eller den fulde kontanthjælp, vil de, så snart de har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers fuldtidsarbejde, igen være berettiget til fuld kontanthjælp.

Tabel 2. Beskæftigelsesgevinsten for kontanthjælpsfamilier over 30 år med og uden kontanthjælpsloft og 225-timersregel. 2018. Kroner pr. måned.

  Uden loft og 225-timers-regel Med loft og 225-timers-regel Forskel
Enlige      
0 børn 3.900 4.600 600
1 barn 1.300 4.400 3.100
2 børn 1.700 5.200 3.500
3 børn 900 5.300 4.400
4 børn 300 5.500 5.200
Ægtepar      
0 børn 2.400 4.500 2.100
1 barn 2.400 3.800 1.400
2 børn 2.000 4.000 1.900
3 børn 1.600 4.600 2.900
4 børn 200 4.400 4.200
Samlevende      
0 børn 3.600 4.900 1.300
1 barn 1.100 2.300 1.200
2 børn 1.300 2.600 1.300
3 børn 1.300 2.900 1.600
4 børn 500 2.900 2.400

Anm.: Der er taget udgangspunkt i kontanthjælpsmodtagere, der ikke opfylder beskæftigelseskravet i 225-timers-reglen. Se i øvrigt tabel 1.
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra august 2017.