Spring over hovedmenu

Kritisk gennemgang af reform af førtidspension og fleksjob

Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob har den 11. december 2020 indgået en aftale, der afskaffer ressourceforløb for seniorer, og indfører en ret til indsats, der skal styrke indholdet i forløbene. Arbejdet med den kritiske gennemgang af reformen af hele reformområdet er ikke afsluttet. I foråret 2022 tager forligskredsen fat i reglerne om fleksjob og førtidspension.

Reformen af førtidspension og fleksjob

Et bredt flertal i Folketinget (SF, S, RV, V, K og LA) vedtog i 2012 en reform af førtidspension og fleksjobområdet, der trådte i kraft den 1. januar 2013.

Det grundlæggende princip bag reformen er, at det ikke er perspektivrigt for hverken den enkelte borger eller samfundet at opgive mennesker til et passivt liv på førtidspension. Reformens overordnede formål er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv, og at færrest muligt tilkendes førtidspension.

Med reformen blev adgangen til førtidspension begrænset, så personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan få tilkendt førtidspension – medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Der blev indført ressourceforløb for at sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats med fokus på beskæftigelse og uddannelse.

Herudover blev fleksjobordningen målrettet for at sikre, at også personer med en lille arbejdsevne kan få gavn af ordningen – de såkaldte minifleksjob, ligesom tilskuddet blev omlagt, så arbejdsgiveren kun betaler løn for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte yder.