Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kvalificeret arbejdskraft til virksomheder

Forligspartierne bag beskæftigelsesreformen (S, DF, V, LA, RV og K) har den 29. november 2018 indgået en delaftale til 100 millioner kroner, der her og nu skal opkvalificere ledige og sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder. Partierne er også enige om, at der fremadrettet skal mere til og forsætter nu forhandlingerne.

Dansk økonomi befinder sig i en højkonjunktur. Antallet af lønmodtagere i Danmark har aldrig været højere, og ledigheden falder. Det betyder samtidigt, at flere virksomheder har problemer med at få kvalificeret arbejdskraft.

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen følger området tæt og er netop blevet enige om at bruge overskydende midler fra uddannelsesløftet i 2017 til en række initiativer, som skal igangsættes med det samme. 

Der er blandt andet enighed om at afsætte:

  • 17 millioner kroner til at forbedre jobcentrenes service og hjælp til virksomheder, der mangler arbejdskraft.
  • 20 millioner kroner til at ansætte uddannelsesambassadører i flere kommuner, der kan udbrede kendskabet til, at ufaglærte ledige kan tage en faglært uddannelse på dagpenge.
  • 15 millioner kroner til at løfte indsatsen for ledige, der mangler basale læse-, skrive og regnefærdigheder.
  • 25 millioner kroner til at give jobparate kontanthjælpsmodtagere en tidlig og jobrettet indsats med en fast sagsbehandler, så endnu flere kontanthjælpsmodtagere kan blive en del af arbejdsmarkedet.

 

Regeringens udspil fra maj 2018

I maj 2018 kom regeringen med et udspil om at sikre, at virksomheder i hele landet har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Udspillet handler om at bringe de ressourcer i spil, vi allerede har til rådighed i Danmark. Hovedelementerne i udspillet er følgende:

  • Flere kan bidrage
  • Opkvalificering af ledige
  • Målrettet hjælp til virksomheder til at rekruttere ledige
  • Øget rådighed og mobilitet på tværs af landet
  • Mere og højt uddannet arbejdskraft til virksomheder i hele landet
Læs udspillet fra maj 2018