Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kvalificeret arbejdskraft til virksomheder

Mangel på arbejdskraft må ikke bremse væksten i Danmark. Regeringen vil med et nyt udspil gøre 20.000 flere jobparate, give flere ledige mulighed for at blive opkvalificeret og fordoble karantænen for at sige sit job op uden at have et andet på hånden eller sige nej til et job.

Der er allerede mangel på kvalificeret arbejdskraft i flere brancher og i flere områder af landet. Antallet af faggrupper, hvor der er omfattende mangel, er på det højeste niveau i ti år, og der er rundt om i landet meldinger om mangel på mere end 160 faggrupper. For regeringen er det afgørende, at virksomhederne kan blive ved med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, så de kan holde gang i væksten og skabe flere arbejdspladser. 

Med udspillet vil regeringen sikre, at virksomheder i hele landet har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Udspillet handler om at bringe de ressourcer i spil, vi allerede har til rådighed i Danmark. Elementerne i udspillet er følgende:

 • Flere kan bidrage
 • Opkvalificering af ledige
 • Målrettet hjælp til virksomheder til at rekruttere ledige
 • Øget rådighed og mobilitet på tværs af landet
 • Mere og højt uddannet arbejdskraft til virksomheder i hele landet

Regeringen har fokus på at opkvalificere ledige, så de besidder de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. At flere står til rådighed for arbejdsmarkedet. At virksomheder og ledige bliver matchet. Regeringen har også for øje, hvordan vi kan få mere højtuddannet arbejdskraft til hele landet.

Udspillet skal nu forhandles med partierne bag beskæftigelsesreformen.

Regeringen vil senere i år lancere et særskilt udspil, der skal styrke virksomhedernes mulighed for at ansætte kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Regeringens udspil til at sikre kvalificeret arbejdskraft (PDF)

Pressemeddelelse om kvalificeret arbejdskraft

Centrale forslag i regeringens udspil

 • Flere kontanthjælpsmodtagere visiteres som jobparate
 • Kontanthjælpsmodtagere omfattes af den regionale uddannelsespulje
 • 10 mio. kr. til at opkvalificere kontanthjælpsmodtagere til job i transportbranchen
 • 15 mio. kr. til at løfte læse-, skrive- og regneindsatsen
 • 20 mio. kr. til at ansætte uddannelsesambassadører i 20-30 kommuner, der skal øge kendskabet til uddannelsesløft
 • Uddannelsesløftet gøres mere fleksibelt og mindre bureaukratisk
 • Skærpede sanktioner for dagpengemodtagere ved selvforskyldt ledighed og manglende rådighed
 • Skærpede krav til dimittenders geografiske mobilitet
 • 25 mio. kr. til at styrke jobcentrenes service til virksomheder