Spring over hovedmenu
""
Flere virksomheder har udfordringer med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL har derfor indgået en trepartsaftale, som skal skaffe flere hænder til virksomhederne på den korte bane.

Mangel på arbejdskraft

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL har i oktober 2021 indgået en trepartsaftale, der på den korte bane skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet.

Dansk økonomi står stærkt oven på coronakrisen. Den positive udvikling giver dog flere virksomheder udfordringer med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. I nogle brancher er manglen særligt stor. Det kan bremse væksten og fremgangen i hele Danmark.

Derfor har regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL den 6. oktober 2021 indgået en trepartsaftale, der på den korte bane skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet.

Med trepartsaftalen sættes der ind på fire centrale områder: 

  • Bedre match mellem ledige og virksomheder.
  • Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job.
  • Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job.
  • Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft.

Initiativer, der kan gennemføres uden lovændring, forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. Hvor det er nødvendigt, vil regeringen hurtigst muligt søge tilslutning blandt Folketingets partier til at gennemføre initiativerne.