Spring over hovedmenu
""
Nyt midlertidigt børnetilskud skal sikre, at børn i Danmark har mulighed for at være en aktiv del af fælleskabet uanset baggrund og forældrenes situation.

Nyt midlertidigt børnetilskud til fattige familier

Op mod 14.300 fattige familier får et ekstra børnetilskud hver måned. Børnetilskuddet skal på kort sigt være med til at afhjælpe problemerne med børnefattigdom. Næste skridt er anbefalinger fra Ydelseskommissionen til et nyt kontanthjælpssystem, hvor der tages hensyn til børnefamilier, og hvor der er en klar økonomisk gevinst ved at arbejde.

Der er afsat en kvart milliard kroner om året til børnefamilierne, der er berørt af kontanthjælpsloftet eller modtager integrationsydelse. Pengene vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra august 2019, og regeringen forventer, at ca. 27.900 børn vil få glæde af tilskuddet.

Det månedlige børnetilskud udgør 700 kroner pr. barn pr. måned for forældre på de laveste ydelser, 600 kroner pr. barn af enlige pr. måned og 550 kroner pr. barn pr. måned for de øvrige i målgruppen.

Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kroner månedligt uafhængigt af antallet af børn. Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år. Det vil fx betyde, at en enlig mor på kontanthjælp med to børn i alderen 0-14 år vil kunne få op til 1.850 kroner ekstra skattefrit om måneden.

Tilskuddet er skruet sammen på en måde, så man ikke kan få mere i ydelse, end man har mistet som følge af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen.

Forlængelse af midlertidige børnepenge

Den 20. april 2021 blev et lovforslag vedtaget i Folketinget, der forlænger ordningen med det midlertidige børnetilskud med seks måneder til udgangen af 2021.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Ydelseskommission

Ydelseskommissionen har den 31. maj 2021 afleveret sine anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. Kommissionen foreslår et enkelt og mere gennemskueligt kontanthjælpssystem med kun to satser og uden kontanthjælpsloft og 225-timersregel. Det er en markant forenkling, som både øger beskæftigelsen og skaber en rimelig og mere ensartet levestandard.

Temaside om Ydelseskommissionen