Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

No-deal brexit: Rettigheder for borgere i overgangsordning

Regeringen foreslår en overgangsordning for borgere i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale med Storbritannien, inden Storbritannien træder ud af EU. Overgangsordningen betyder, at briter i Danmark, og de borgere, der vender tilbage til Danmark fra Storbritannien, stort set har samme rettigheder som i dag. Derimod vil der være begrænsninger i retten til at få udbetalt visse ydelser i Storbritannien og andre EU-lande.

Regeringen har sideløbende med forhandlingerne om en ordnet britisk udtrædelse forberedt en overgangsordning for borgenes rettigheder i tilfælde af, at Storbritannien udtræder uden en aftale (’no deal-scenarie’). Ordningen vil – hvis den bliver nødvendig – gennemføres ved en lov, der træder i kraft 30. marts 2019. Den vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov.

Ordningen vil være midlertidig og afvente, at Storbritanniens fremtidige forhold til EU efter udtræden bliver afklaret.

Det er regeringens klare udgangspunkt, at den permanente lov skal videreføre de samme rettigheder.  I det kommende arbejde med den permanente løsning vil regeringen tage i betragtning, hvilke rettigheder Storbritannien vil tilbyde danske statsborgere. Det handler fx om, hvorvidt danske statsborgere vil få en permanent ret til tage pension med fra Storbritannien til Danmark.

Regeringen vil også arbejde med resten af EU27-medlemslandene om fælles prioriteter og mulige løsninger.

Få overblik over rettigheder til ydelser på Beskæftigelsesministeriets område under overgangsordningen

Læs mere