Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

No-deal Brexit: Rettigheder for borgere i overgangsordning

Hvis Storbritannien udtræder med en udtrædelsesaftale

Hvis Storbritannien, Rådet og Europa-Parlamentet inden den 31. januar 2020 godkender den udtrædelsesaftale, EU27 og den britiske regering har forhandlet, vil et ordnet Brexit finde sted den 1. i måneden derefter. Aftalen indebærer, at en overgangsperiode træder i kraft på udtrædelsesdatoen og løber frem til udgangen af 2020 med mulighed for et eller to års forlængelse. I den periode vil EU-retten blive videreført. Det betyder, at der ikke vil være ændringer i borgernes rettigheder.

Hvis Storbritannien udtræder uden en udtrædelsesaftale (”No-deal”)

Folketinget vedtog den 19. marts 2019 regeringens forslag til en overgangsordning for borgere i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale, inden Storbritannien træder ud af EU. Overgangsordningen betyder, at britiske statsborgere i Danmark, og de borgere, der vender tilbage til Danmark fra Storbritannien, stort set har samme rettigheder som i dag. Derimod vil der være begrænsninger i retten til at få udbetalt visse ydelser i Storbritannien og andre EU-lande.

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes, vil et no-deal Brexit finde sted d. 31. januar 2020, i hvilket tilfælde den danske overgangsordning træder i kraft. Ordningen vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov. Ordningen vil derfor være midlertidig og afvente, at Storbritanniens fremtidige forhold til EU efter udtræden bliver afklaret.

Hvis den danske overgangsordning træder i kraft, betyder det, at britiske statsborgere i Danmark, og de borgere, der vender tilbage til Danmark fra Storbritannien, stort set har samme rettigheder som i dag. Derimod vil der være begrænsninger i retten til at få udbetalt visse ydelser i Storbritannien og andre EU-lande. Du kan læse mere om dine rettigheder under den danske overgangsordning på de følgende sider.

Den danske overgangsordning suppleres af en EU-forordning, der sikrer retten til at få taget perioder med optjening fra Storbritannien i betragtning ved adgang til ydelser i medlemsstaterne, hvis de er tilbagelagt før Brexit. Forordningen vil træde i kraft på udtrædelsesdatoen.

Har jeg stadig ret til sociale ydelser, når jeg er britisk statsborger og har bosat mig i Danmark før udtrædelsesdatoen?

Stort set alle eksisterende rettigheder til sociale ydelser videreføres midlertidigt for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer efter udtrædelsesdatoen.

Generel information og vejledning om sociale ydelser på beskæftigelsesområdet

Kan jeg stadig få sociale ydelser fra Danmark, når jeg er dansk statsborger og bor i Storbritannien

Efter Storbritanniens udtræden er retten til at tage sociale ydelser med til Storbritannien begrænset.

Det vil være muligt fortsat at modtage efterløn, førtidspension og folkepension, hvis du er dansk statsborger og bor i Storbritannien før udtrædelsesdatoen, eller bosætter dig i Storbritannien senere hen.

Du vil fra tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse ikke længere kunne modtage børnetilskud, arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge fra Danmark.

Du kan dog modtage sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge i den aktuelle sygefraværsperiode eller jobsøgningsperiode, hvis den er påbegyndt før udtrædelsesdatoen.

Generel information og vejledning om sociale ydelser på beskæftigelsesområdet

Hvordan påvirker Brexit mine rettigheder, hvis jeg som dansk statsborger flytter hjem til Danmark?

Er du dansk statsborger og bor i Storbritannien, når landet træder ud af EU, og du siden hen flytter hjem til Danmark, kan du medregne beskæftigelses-, bopæls- og forsikringsperioder og lignende fra Storbritannien i optjeningskravene for at få ret til en række ydelser i Danmark. Det gælder f.eks. arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge i Danmark.

Generel information og vejledning om sociale ydelser på beskæftigelsesområdet

Få overblik over rettigheder til ydelser på Beskæftigelsesministeriets område under overgangsordningen

Læs mere