Spring over hovedmenu
Seniorpension til nedslidte
Den nye arbejdsmiljølov medfører blandt andet, at bøderne stiger og skærpes særligt for de virksomheder, som begår alvorlige overtrædelser af reglerne.

Ny og forbedret arbejdsmiljøindsats

Ny arbejdsmiljølov giver Arbejdstilsynet nye redskaber i indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Loven trådte i kraft 1. januar 2020.

Loven udmønter en del af den brede politiske aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra foråret 2019.

Med aftalen bliver arbejdsmiljøet styrket med 460 millioner kroner frem mod 2022. Midlerne går til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser og øge kontrollen med udenlandske virksomheder.

De nye regler betyder blandt andet, at Arbejdstilsynets værktøjskasse udvides, så de virksomheder, der aktivt går ind i at forbedre arbejdsmiljøet, får mulighed for at indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet om at løse deres arbejdsmiljøproblemer. Samtidig bliver det tidligere rådgivningspåbud ændret til et kompetencepåbud, der tager højde for virksomhedernes forskellige behov for kompetenceopbygning. 

Sanktionerne skærpes over for de virksomheder, der overtræder den, så det i endnu mindre grad kan betale sig at slække på arbejdsmiljøet. Bøderne stiger og skærpes særligt for de virksomheder, som begår alvorlige overtrædelser af reglerne. Virksomheden vil desuden fremover skulle betale et gebyr for det efterfølgende skærpede tilsyn, når Arbejdstilsynet nedlægger forbud. 

Desuden vil Arbejdstilsynets indsats i endnu højere grad blive målrettet de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer.

Finanslov 2020: Indsatsen mod social dumping styrkes

Med finansloven for 2020 styrkes den samlede bevilling til indsatsen mod social dumping med ekstra 245 millioner kroner. Bevillingen løftes i de næste tre år til det højeste niveau nogensinde.

Læs mere