Spring over hovedmenu
Far på barsel
Den nye orlovsmodel skal understøtte mere ligestilling mellem mænd og kvinder og gennemføre EU-direktivet i Danmark. Fra 2. august 2022 får mor og far som udgangspunkt hver 24 ugers orlov efter barnets fødsel. Nogle af ugerne er øremærket – det gælder særligt, når man er lønmodtager.

Ny orlovsmodel: Mor og far får samme rettigheder

Ny orlovsmodel gælder fra august 2022

Den 2. august 2022 træder den nye orlovsmodel i kraft. Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov. Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen.

Som noget nyt bliver de 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene. Hver forælder har som udgangspunkt har 24 uger efter fødslen, hvor to af ugerne skal holdes i forbindelse med fødslen. For lønmodtagere vil ni uger derudover være øremærket, mens resten af ugerne kan overdrages.  

Anm.: De ni øremærkede uger gælder kun for lønmodtagere.   

Hvor meget orlov er øremærket?

Begge forældre har – præcist som i dag – ret til to ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen. 

Hvis man er lønmodtager, vil yderligere ni uger være øremærket, og de ni uger skal holdes, inden barnet fylder et år.

Hvis man ikke holder de øremærkede uger, bortfalder de. Det er ikke muligt at overdrage de øremærkede uger.

Hvor meget orlov kan overdrages?  

De uger, som ikke er øremærket, kan forældrene vælge at overdrage til hinanden.

Er man lønmodtager, kan man som udgangspunkt vælge at overdrage 13 uger til den anden forælder.

Selvstændige, ledige, studerende m.v. er ikke omfattet af reglerne om øremærkning, fordi de ikke er lønmodtagere. De kan derfor vælge at overdrage op til 22 uger (9+13 uger) til den anden forælder.

For soloforældre og LGBT+-familier vil det fra den 1. januar 2024 blive muligt at overdrage en del af orloven til hhv. nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre.

Få overblik over den nye orlovsmodel

Ofte stillede spørgsmål

Baggrund: EU's orlovsdirektiv skal indføres i Danmark

I juni 2019 vedtog EU direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (orlovsdirektivet), der gælder for lønmodtagere.

Med direktivet øremærkes ni ugers forældreorlov til begge forældre. Formålet er at skabe en bedre balance mellem arbejds- og familieliv.

EU-direktivet skal være gennemført i de enkelte medlemslande senest den 2. august 2022.