Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opgør med parallelsamfund

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti er enige om, at der skal indføres et forbud mod, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må flytte til de hårdeste ghettoområder.

Alt for mange beboere i ghettoområderne har i dag ikke en tilknytning til det danske arbejdsmarked og lever af offentlige forsørgelse.

Partierne er enige om, at et opgør med parallelsamfund kræver en radikal ændring af sammensætningen af beboerne i ghettoområderne, hvis man for alvor skal have gjort noget ved problemerne. Derfor skal der indføres et forbud mod, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må flytte til de hårdeste ghettoområder. Aftalen er en del af regeringens udspil til opgør med parallelsamfund. 

 

Forbuddet betyder, at de almene boligorganisationer ikke må udleje boliger i de hårdeste ghettoområder til de pågældende ydelsesmodtagere – heller ikke selv om de står øverst på ventelisten til en ledig bolig i området. 

Forslaget træder i kraft den 1. juli 2019.

Aftaletekst: Delaftale om forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoområder

Delaftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoområder for ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet.

For at gøre op med parallelsamfund er det afgørende, at flest muligt i ghettoområderne stifter bekendtskab med grundlæggende værdier i det danske samfund, mens færrest muligt falder hen i en passiv tilværelse, hvor vinduet til det danske samfund bliver mindre og mindre. 

Opgøret med parallelsamfund kræver derfor en ændret beboersammensætning i ghettoområderne.

Aftalepartierne har en ambition om at mindske antallet af ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet og øge antallet af personer i job og uddannelse i de hårdeste ghettoområder. Det skal på sigt bidrage til at opløse de hårdeste ghettoområder.

Forbud mod indflytning for ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet
Aftalepartierne er på den baggrund enige om at indføre et forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoområder for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. De hårdeste ghettoområder indbefatter områder, som har været på ghettolisten de seneste fire år.

Forbuddet betyder, at de almene boligorganisationer ikke må udleje boliger i de hårdeste ghettoområder til de pågældende ydelsesmodtagere, selv om den potentielle lejer står øverst på ventelisten til en ledig bolig i området.

Der gives mulighed for at dispensere i helt særlige tilfælde. Aftalepartierne vil årligt få en redegørelse for dispensationsbestemmelsen.

Forslaget skønnes at indebære administrative merudgifter på 3 mio. kr. årligt, der finansieres indenfor de samlede rammer af Aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og Aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Forslaget skønnes desuden at medføre merudgifter til tomgangsleje, som finansieres indenfor en pulje på 10 mio. kr. årligt til tomgangsleje afsat i forbindelse med ovennævnte aftaler.

Forslaget træder i kraft den 1. juli 2019.

Udspil om konsekvente sanktioner og styrket kontrol med offentlige forsørgelsesydelser
Aftalepartierne noterer sig, at regeringen har offentliggjort et udspil om konsekvente sanktioner og styrket kontrol med offentlige forsørgelsesydelser. Aftalepartierne er enige om at drøfte det i 2018.

De hårdeste ghettoområder

Aftalen omfatter de hårdeste ghettoområder, defineret som de områder, der gennem de seneste fire år har været på ghettolisten. Med udgangspunkt i ghettolisterne for 2014-2017 drejer det sig om følgende 16 områder: 

·      Agervang (Holbæk)

·      Bispehaven (Aarhus)

·      Finlandsparken (Vejle)

·      Gadehavegård (Høje Taastrup)

·      Gellerupparken/Toveshøj (Aarhus)

·      Korkærparken (Fredericia)

·      Mjølnerparken (København)

·      Motalavej (Slagelse)

·      Munkebo (Kolding)

·      Ringparken (Slagelse)

·      Skovvejen/Skovparken (Kolding)

·      Stengårdsvej (Esbjerg)

·      Sundparken (Horsens)

·      Tingbjerg/Utterslevhuse (København)

·      Tåstrupgård (Høje Taastrup)

·      Vollsmose (Odense)