Spring over hovedmenu
""
Opholdskravet for ret til dagpenge blev afskaffet per 1. februar 2020. En overgangsordning tilgodeser de personer, der har meldt sig ud af a-kasserne på grund af opholdskravet.

Opholdskravet for dagpenge er afskaffet

Fra 1. februar 2020 er opholdskravet for ret til dagpenge afskaffet. Samtidig tilgodeser en overgangsordning de personer, som nåede at melde sig ud af a-kasserne på grund af opholdskravet.

Med lovforslag L 85 har Folketinget afskaffet opholdskravet for dagpenge fra 1. februar 2020.

Opholdskravet, der trådte i kraft 1. januar 2019, har betydet, at man skulle opholde sig i Danmark, i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i syv år inden for de seneste 12 år for at få ret til danske dagpenge.

Der er samtidigt indført en overgangsordning, der tilgodeser de personer, der har meldt sig ud af a-kasserne på grund af opholdskravet. De får mulighed for at genoprette deres medlemskab fra udmeldelsestidspunktet og blive en del af dagpengesystemet igen. De rammes derfor ikke af de normale krav for nyindmeldte, som indebærer, at man skal have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder samtidig med en vis beskæftigelse for at kunne få dagpenge.

Overgangsordningen gælder for personer, som ikke opfyldte betingelserne i opholdskravet, og som meldte sig ud af en a-kasse af samme årsag, mens opholdskravet har været gældende. De skal bekræfte, at de meldte sig ud på grund af opholdskravet og efterbetale kontingent for den periode, deres medlemskab har været afbrudt - tidligst tilbage fra 1. januar 2019.

Muligheden for at genoprette sit medlemskab gælder i perioden fra 1. februar 2020 og frem til den 31. juli 2020.