Spring over hovedmenu
Unge studerende på vej ud i verdenen
Alt for mange nyuddannede begynder deres arbejdsliv med at være arbejdsløse. Derfor nedsætter beskæftigelsesministeren og uddannelses- og forskningsministeren et partnerskab med en række centrale aktører på området, som skal skabe fælles opmærksomhed, praksisnære løsninger og tværgående initiativer. Partnerskabet skal lette overgangen fra uddannelse til job.

Partnerskab for dimittender i arbejde

Et nyt partnerskab skal bidrage med praksisnære løsninger, der kan lette overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet for dimittender fra videregående uddannelser.

Partnerskab for dimittender i arbejde blev lanceret fredag den 2. oktober 2020 af uddannelses- og forskningsministeren og beskæftigelsesministeren og skal mødes fire gange i løbet af efteråret og begyndelsen af 2021. Partnerskabet har i alt 25 medlemmer, som repræsenterer arbejdsmarkedets parter, faglige organisationer, kommuner, a-kasser, videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, virksomheder og studerende.

Partnerskabet skal på baggrund af dialog, videndeling og indblik i den aktuelle ledighedssituation samarbejde om at hjælpe dimittender med hurtigere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Konkret skal partnerskabet:

  • Videndele og identificere aktuelle og konkrete udfordringer
  • Inddrage og udbrede erfaringer fra tidligere indsatser, projekter og samarbejder
  • Følge udviklingen i aktuelle ledighedsudfordringer for dimittender fra de videregående uddannelser og tænke dette ind i partnerskabets arbejde
  • Etablere konkrete samarbejder/initiativer mellem relevante aktører tæt på praksis
  • Rådgive regeringen ift. mulige tiltag i overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse for at styrke beskæftigelsen for dimittender 

Repræsentant for Organisation

Arbejdsmarkedets parter

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Industri

Dansk Erhverv

Akademikerne, AC

Faglig organisation

Dansk Magisterforening

Djøf

IDA

Kommuner

KL

Beskæftigelsesforvaltning København

Beskæftigelsesforvaltning Aarhus

Beskæftigelsesforvaltning Aalborg

Beskæftigelsesforvaltning Odense

A-kasser

Danske A-kasser (DAK)

Videregående uddannelsesinstitutioner

Universiteter

Professionshøjskoler

Erhvervsakademier

De videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

De maritime uddannelsesinstitutioner

Erhvervsorganisationer

SMV Danmark

Virksomheder

Galaxa Pharma

Queue-it

Ørsted

Studerende

Danske Studerendes Fællesråd

Studenterforum UC

Repræsentant for de erhvervsakademistuderende

Repræsentant for de maritime studerende