Spring over hovedmenu

Partnerskab om ukrainere i job

Det skal være nemt og hurtigt for tilrejsende ukrainere at finde job i Danmark. Regeringen (S), arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner indgik i foråret 2022 et Partnerskab om ukrainere i job.

Regeringen (S), FH, DA, AC, KL og Danske Regioner er enige om, at Danmark har et særligt ansvar for at hjælpe fordrevne fra krigen i Ukraine. De har derfor lavet Partnerskab om ukrainere i job, som skal gøre det nemmere for tilrejsende ukrainere at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Partnerskabet vil løbende mødes og følge op på arbejdet.

Partnerskabets fokusområder

God modtagelse i Danmark: Ukrainske borgere skal have hjælp til at starte en hverdag i Danmark, herunder hjælp til praktiske udfordringer og integration på arbejdsmarkedet og i det danske samfund.

Hurtig kompetenceafklaring: Tilrejsende ukrainere skal have hjælp til fx at udarbejde CV og få vurderet kompetencer.

Jobbank: Der skal formidles stillingsopslag fra virksomheder, der har ledige jobs. Jobsøgende ukrainere skal nemt have adgang til at finde job, og kommunerne skal hjælpe med at matche.

Mulighed for danskundervisning: Et større kendskab til det danske sprog er væsentligt for at kunne gebærde sig i det danske samfund og på arbejdsmarkedet.

Fokus på opkvalificering: Ukrainerne får adgang til korte kurser, som kan hjælpe dem med at få foden inden for på det danske arbejdsmarked. Partnerskabet arbejder også på at lave forløb målrettet brancher med gode jobmuligheder som fx hotel- og restauration, industri og social- og sundhedsområdet.

Mulighed for igu-forløb: Ukrainere skal have adgang til at deltage i igu-ordningen for hurtigst muligt kan få en hjælpende hånd til at komme i arbejde.

Fokus på ordentlige arbejdsvilkår: Ansættelse af ukrainske borgere skal ske efter almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår m.v.

Match-arrangementer

Rundt om i hele landet bliver der lavet jobmatch-arrangementer for at gøre det nemmere for fordrevne ukrainere at finde et arbejde, og virksomhederne kan få yderligere arbejdskraft.

Her er en oversigt over jobmatch-arrangementerne: 

 • 19. maj i Sønderborg (RAR Sydjylland)
 • 7. juni i København (RAR Hovedstaden)
 • 7. juni i Aalborg (RAR Nordjylland)
 • 13. juni i Odense (RAR Fyn)
 • 21. juni i Roskilde (RAR Sjælland)
 • August (RAR Østjylland). Dato er endnu ikke fastsat.
 • August (RAR Vestjylland). Dato er endnu ikke fastsat.
 • Bornholms Regionskommune har afholdt informationsmøde i Rønne den 6. maj.
Læs nyhed; "Match-arrangementer skal hjælpe ukrainere i job", 18. maj 2022

Stormøde om ukrainere i job

Partnerskabet for ukrainere i job holdt mandag den 4. april 2022 et stormøde, hvor omkring 150 personer, heriblandt bl.a. politikere, erhvervsfolk og organisationsrepræsentanter, deltog.

Målet med mødet var at samle inspiration og mulige løsninger i arbejdet med at hjælpe ukrainske flygtninge i job.

Deltagerne kunne blandt andet lytte til oplæg fra ROCKWOOL Fonden, IKEA, Coor Service Management og Kommunernes Landsforening (KL), inden de i fem store grupper skulle diskutere, hvilke tiltag der kunne være relevante at tage i brug for at hjælpe flest mulige ukrainere i job.

Oversigt over de fem grupper:

 • Gruppe 1: IGU og danskundervisning med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og Anette Vittrup, Salling Group
 • Gruppe 2: Mangel på arbejdskraft i landbrugs-, fødevare- og servicesektoren med minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn og Peter J. Madsen, Hotel Koldingfjord
 • Gruppe 3: Uddannelse, opkvalificering og veje ind i børne- og undervisningssektoren med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Charlotte Styver, Skanderborg Kommune
 • Gruppe 4: Matchet mellem ukrainsk borger og virksomhed med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og Svend E. Pedersen, Sanistål
 • Gruppe 5: Rekruttering til ældre- og socialområdet med social- og ældreminister Astrid Krag og Mads Sørensen, Varde Kommune
Læs pressemeddelelse "Flere inspirationspunkter fra stormøde skal hjælpe ukrainere ind på det danske arbejdsmarked", 4. april 2022

Hjemmeside med information fra myndighederne

Kriseinformation.dk er de danske myndigheders hjemmeside til alle, der ønsker at orientere sig om danske forhold. Her kan man bl.a. finde svar på aktuelle spørgsmål, nyheder og pressemeddelelser relateret til den danske indsats og få et overblik over sanktioner og danske bidrag til Ukraine. Indholdet på siden er på dansk, engelsk og ukrainsk.

Hjemmeside: Kriseinformation.dk