Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Satspuljeinitiativ ”Flere skal med”

Der er afsat en kvart milliard kroner til projektet ”Flere skal med”, der skal afklare og hjælpe de mere end 24.000 borgere, der har været i kontanthjælpssystemet i mere end fem år.

Det er ikke meningen, at borgere skal fastholdes på kontanthjælp år efter år. Kontanthjælp er og skal være en midlertidig ydelse.

Med satspuljen for 2017 blev der derfor afsat 262,5 millioner kroner i perioden 2017-2019 til at afklare det videre forløb for de borgere, der hænger fast i kontanthjælpssystemet, og sikre at de får den rigtige hjælp:

 • Borgere skal afklares
  Kommunerne skal systematisk gennemgå alle borgerne og vurdere, om de er i målgruppen for kontanthjælp eller snarere burde være i ressourceforløb, fleksjob eller på førtidspension.

 • Den rigtige hjælp til alle
  Borgere, der er i målgruppen for kontanthjælp, skal have en virksomhedsrettet indsats og individuel støtte. Mens borgere, der er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal have deres sag forelagt kommunens rehabiliteringsteam. 

Målgruppen for projektet er aktivitetsparate borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som har været mindst fem år i kontanthjælpssystemet.

88 kommuner deltager i projektet.

Kommuner får udbetalt penge i tre rater

For at sikre fremdrift i projektet får de deltagende kommuner udbetalt pengene i tre rater:

 • 30 procent af pengene tildeles ved projektets start med henblik på at sikre, at kommunerne investerer i flere frontmedarbejdere: Sagsbehandlere, jobformidlere, mentorer, virksomhedskonsulenter samt fagligt personale, der varetager social- og sundhedsindsatser.
 • 40 procent af pengene tildeles, når hele bruttomålgruppen er afklaret og visiteret. Det skal sikre, at alle borgere får en grundig gennemgang af deres sag.
 • De restende 30 procent tildeles, når minimum 40 procent af kontanthjælpsmodtagerne i tre måneder i træk har været i gang med en virksomhedsrettet indsats.

1. del af projektet: Afklaring af borgerne

Projektet starter med, at kommunerne skal afklare og visitere alle borgere, der har været i mere end fem år i kontanthjælpssystemet. Målet er at finde ud af, hvilke borgere, der skal fortsætte i projektet, og hvilke borgere, der skal have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet, fordi de snarere er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Tre visitationsgrupper:

Udgangspunktet for afklaringen er tre visitationsgrupper:

 1. Borgere der visiteres til indsatsen ”Flere skal med”
 2. Borgere, der er i målgruppen for fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension
 3. Borgere med meget alvorlige sundhedsmæssige eller sociale problemstillinger
Læs mere (PDF)

2. del af projektet: På vej mod job

Når kommunerne har fået afklaret alle borgere, bevæger projektet sig ind i anden fase. Her handler projektet om, at borgerne, som er visiteret til projektindsatsen, får en virksomhedsrettet indsats og individuel støtte med det sigte, at de opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det er kun de borgere i visitationsgruppe 1, der indgår i projektets anden del.

Flere skal med 2

Med satspuljen for 2018 blev der afsat 87,5 millioner kroner til at udbrede indsatsen og de gode erfaringer fra ”Flere skal med” til flere borgere.

Målgruppen for Flere skal med 2 er alle aktivitetsparate borgere i kontanthjælpssystemet, der er over 30 år.


Med satspuljen for 2019 er satspuljepartierne enige om at afsætte yderligere 81,6 millioner kroner til ”Flere skal med 2”.

Pulje: Frontrunner-projekt


15 kommuner med gode resultater fra Flere skal med 1 er udvalgt til at løbe hovedprojektet Flere skal med 2 i gang i et frontrunner-projekt på et år.

Der er afsat næsten 55 mio. kr. og følgende 15 kommuner er udvalgt:

 • Faxe
 • Frederikshavn
 • Hedensted
 • Holbæk
 • Holstebro
 • Horsens
 • Ishøj/Vallensbæk
 • Jammerbugt
 • Nordfyns
 • Odsherred
 • Ringkøbing-Skjern
 • Roskilde
 • Struer
 • Thisted
 • Vejle