Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu
Nu kan borgere søge om seniorpension, hvis de har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre.

Seniorpension

Seniorer med væsentlig nedsat arbejdsevne kan i 2020 søge om seniorpension hos kommunen. Fra 1. januar 2021 overtager en ny selvstændig myndighed under ATP ansvaret for administrere og tilkende seniorpension.

Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job.

Seniorpension erstatter seniorførtidspension, som aldrig levede op til forventningerne. Kravene for at få tilkendt seniorpension lempes, og dermed får flere mulighed for at trække sig tilbage.

Inden der træffes afgørelse om seniorpension skal der foretages en individuel konkret vurdering af borgerens aktuelle arbejdsevne i forhold til seneste job. Det sker primært på baggrund af helbredsmæssige oplysninger. Det betyder blandt andet, at der ikke skal iværksættes beskæftigelsesrettede indsatser for at udvikle arbejdsevnen.

Personer, der tilkendes seniorpension, modtager en ydelse, der svarer til satsen for førtidspension frem til folkepensionsalderen.

Borgere skal søge hos kommunen i 2020

En ny selvstændig myndighed under ATP skal administrere seniorpension fra 1. januar 2021. Det skal sikre en ensartet tilkendelse af seniorpension på tværs af landet. 

Indtil den nye myndighed – og lovgivningen omkring den – er på plads, får kommunerne ansvaret for at tilkende seniorpension.

Borgerne skal derfor i hele 2020 søge om seniorpension i deres kommune, og det kan de gøre seks måneder før, de opfylder alderskravet. Kommunerne har så seks måneder til at træffe afgørelse.

Hvis man som borger får afslag på seniorpension, mens reglerne administreres af kommunerne, så kan man få genoptaget sin sag, når den nye myndighed tager over 1. januar 2021.