Spring over hovedmenu
Aftalen om vejtransport skal blandt andet sikre samme rammevilkår i forhold til lønomkostninger, når danske og udenlandske transportvirksomheder kører gods på de danske landeveje.

Styrket indsats mod løndumping på de danske landeveje

Aftale om vejtransport skal forhindre løndumping på de danske landeveje. Aftalen bygger på anbefalinger fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti. Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, de Konservative, Alternativet og Nye Borgerlige har den 15. januar 2020 indgået en aftale om vejtransport.

Aftalen betyder, at alle chauffører, som kører bus- og godskørsel i Danmark, skal have en løn svarende til den mest repræsentative i vejtransportbranchen. Det vil også gælde udenlandske chauffører, der efter en tur til Danmark kører ture her i landet, såkaldt cabotage-kørsel. 

Regeringen og aftalepartierne er desuden blevet enige om, at de danske myndigheder skal have bedre muligheder for at kontrollere, om transportvirksomhederne overholder de danske krav om aflønning. Blandt andet skal de udenlandske vognmænd fremover anmelde sig i et nyt register, så de danske myndigheder ved, hvem der kører cabotage-kørsel her i landet, og så de kan kontrollere, at chaufførerne får den løn, de skal have.

Politiet og en administrativ myndighed skal kontrollere, at kravene til de udenlandske vognmænd bliver overholdt. Hvis de udenlandske transportvirksomheder ikke anmelder oplysninger til det nye register, kan de få bøder på op til 10.000 kr. Hvis de ikke overholder lønniveauet, kan de få bøder på minimum 35.000 kr.

Aftalen bygger på anbefalinger fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Partierne er enige om at evaluere aftalen to år efter, at den er fuldt ud gennemført.

EU’s Vejpakke

EU’s lovgivende institutioner blev den 12. december 2019 enige om en Vejpakke, der fastsætter de fremtidige rammevilkår for hele Europas vejtransporterhverv.

Med Vejpakken bliver der blandt andet strammet op på reglerne for postkasseselskaber, og der indføres et værn mod udenlandske lastbilers systematiske cabotagekørsel, som også kommer til at gælde for kombineret transport. Det bliver et krav, at udenlandske chauffører og lastbiler regelmæssigt vender hjem for at dæmme op for problemet med nomadechauffører. Derudover bliver der fastsat særlige regler om kontrol og udstationering af chauffører, som er skræddersyet til vejtransportens mobile karakter.

Læs mere om EU's aftale om Vejpakken på Transport- og Boligministeriets hjemmeside