Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Trepart om arbejdskraft og praktikpladser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser til unge.

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser (august 2016)

Trepartsaftalen skal bidrage til, at der er tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark, og at eleverne på erhvervsuddannelser har en høj grad af sikkerhed for, at de kan gennemføre praktiktiden i en virksomhed.

Aftalen har fokus på at forebygge rekrutteringsudfordringer, sikre at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse, øge antallet af faglærte, og forbedre lønmodtagernes muligheder for voksen- og efteruddannelse.

Aftalen indeholder en fælles målsætning om, at arbejdsgiverne årligt skaber flere praktikpladser – stigende mod mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt end i dag – så flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse i brancher med behov for faglært arbejdskraft.

Regeringen vil efter overenskomstforhandlingerne på det private område, der ventes afsluttet i foråret 2017, fortsætte trepartsdrøftelserne om yderligere styrkelse af voksen-, efter- og videreuddannelsesordninger samt emnerne i regeringsgrundlaget.

Oversigt over hovedelementerne i trepartsaftalen (PDF)

Læs aftaletekst (PDF)

Kommissorium - tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser til unge (april 2016)

En af de væsentligste udfordringer for væksten er virksomhedernes adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft med de rette kompetencer. Derfor fortsætter trepartsdrøftelserne nu med henblik på at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser til unge.

Temaer til drøftelse er:

  • Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer
  • Praktikpladser - flere faglærte
  • Voksen- og efteruddannelse

Læs kommissorium (PDF)