Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Trepart om voksen- og efteruddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i oktober 2017 en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Trepartsaftale om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (oktober 2017)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der markant styrker voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. Medarbejdere og virksomheder får adgang til et stærk, målrettet, overskueligt og mere fleksibelt uddannelsessystem. Den indgåede aftale løber over fire år.

Der er blandt andet afsat omkring 400 millioner kroner til en fond målrettet ufaglærte og faglærte. På den måde kan de få opkvalificeret deres kompetencer eller helt skifte spor, så de har de færdigheder, som virksomhederne efterspørger i takt med, at arbejdsmarkedet udvikler sig.

600.000 voksne mangler basale læse- og skrivefærdigheder. Næsten hver anden ufaglært finder det ikke nødvendigt at tage efteruddannelse, og man kan se, at stadig færre bruger voksen- og efteruddannelser. Det er nogle af de store udfordringer, som aftalen tager hånd om.

Der er initiativer for i alt 2,5 milliard kroner i aftalen, der løber over en fireårig periode. Der bliver gjort status ved udgangen af perioden, hvor parterne mødes om den resterende del af de opsparede midler til voksen- og efteruddannelse.

Med det afsæt er der enighed om en lang række initiativer. De mest centrale er:

  • Bedre mulighed for omstilling: Omkring 400 millioner kroner til en omstillingsfond, der skal give ufaglærte og faglærte mulighed for på eget initiativ at efter- og videreuddanne sig. 
  • Styrke basale færdigheder: Bedre muligheder for læse-, skrive- og regneundervisning samt en pulje på 100 millioner kroner til at øge kendskabet til mulighederne for at få undervisningen. Nye fag i IT og engelsk. 
  • Højere godtgørelse til alle på AMU-kurser: VEU-godtgørelsen hæves fra 80 til 100 procent af højeste dagpengesats ved deltagelse i AMU-kurser. 
  • Hæve kvaliteten af AMU-kurser: Takster til skolerne hæves, så AMU-området tilføres 280 millioner kroner til at styrke kvaliteten i tilbuddene. Derudover afsættes der på 140 millioner kroner til en kvalitetspulje til AMU. 
  • Fleksibelt udbud af AMU-kurser: Bedre muligheder for at tilpasse AMU-kurser til den enkelte virksomheds behov. 
  • Lettere at vælge og tage efteruddannelse: Èn indgang til VEU-systemet, der gør det nemmere for virksomheder og medarbejdere at finde information om efteruddannelsesmuligheder, tilmelde sig kurser og søge om VEU-godtgørelse. 
  • Tilbagebetaling til virksomheder og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag: 680 millioner kroner af de ubrugte midler tilbagebetales til virksomhederne i 2017, samt årlig justering af VEU-bidrag, der fremover skal sikre bedre balance mellem ud-gifter og indtægter.

Trepartsaftale (PDF)

Fakta om hovedelementerne i aftalen (PDF)

Oversigt over aftalens indhold (PDF)

Kommissorium - styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (juni 2017)

I tredje fase af trepartsforhandlingerne lægger regeringen med kommissoriet op til at styrke mulighederne for voksen- og efteruddannelse, så alle bliver bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked. 

Regeringen ønsker sammen med arbejdsmarkedets parter at styrke voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. Med afsæt i ekspertgruppens anbefalinger er målet at give virksomheder og medarbejdere adgang til en stærk, målrettet og mere fleksibel voksen-, efter og videreuddannelsesindsats, som motiverer til opkvalificering og omstilling i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet.

Det er regeringens ønske, at der ved trepartsforhandlingerne fokuseres på de almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, der er målrettet kortuddannede, samt sammenhængen til de videregående voksen- og efteruddannelser.

Læs kommissoriet (PDF)

Læs ekspertgruppens anbefalinger