Spring over hovedmenu
""

Udspil til ny arbejdsmiljøaftale

Den 1. september 2022 blev der offentliggjort et udspil til en ny arbejdsmiljøaftale, og den 3. oktober 2022 indgik forligspartierne en midlertidig aftale, hvor de nuværende bevillinger bliver forlænget et år.

Udspillet skal fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen og styrke indsatsen mod social dumping og arbejdslivskriminalitet med historisk stor bevilling.

Den nuværende arbejdsmiljøaftale fra 2019 udløber ved udgangen af 2022, hvor Arbejdstilsynet står til at miste næsten 40 pct. af sin bevilling. Samtidig udløber en række midlertidige bevillinger til indsatsen mod social dumping. Det gælder blandt andet til Skattestyrelsen, hvis indsats mod social dumping alene i 2021 førte til opkrævninger for over 300 mio. kr.

Med finanslovsforslaget for 2023 blev der afsat i alt ca. 1,3 mia. kr. i perioden 2023-2026 til arbejdsmiljøindsatsen, indsatsen mod social dumping og arbejdslivskriminalitet. 

Udspillet til en ny arbejdsmiljøaftale har tre spor:

  • En fremtidssikret arbejdsmiljøindsats, hvor Arbejdstilsynet fortsætter og videreudvikler den indsats, der blev igangsat med arbejdsmiljøaftalen fra 2019.

  • En stærk indsats mod social dumping, arbejdslivskriminalitet og illegal arbejdskraft.

  • En styrket indsats for et godt arbejdsmiljø, hvor fokus blandt andet er på arbejdsulykker og forebyggelse for udsættelse af asbest og farlig kemi.

Partierne enige om midlertidig aftale

Forhandlingerne om en ny arbejdsmiljøaftale er i fuld gang. Eftersom det endnu ikke har været muligt for partierne at indgå en aftale, har et bredt flertal af Folketingets partier den 3. oktober 2022 givet håndslag på en 1-årig forlængelse af de nuværende bevillinger til arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping. Den midlertidige aftale vil gælde, hvis partierne ikke når at blive enige om en aftale inden årets udgang. 

Pressemeddelelse: "Forståelse om arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping", 3. oktober 2022

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

I september 2020 offentliggjorde Arbejdstilsynet en ny bekendtgørelse, der samler de vigtigste regler om psykiske arbejdsmiljø i én bekendtgørelse.

Med bekendtgørelsen bliver reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø trådte i kraft 1. november 2020.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk Læs pressemeddelelse "Fremskridt i kampen for bedre psykisk arbejdsmiljø", 30. september 2020

Fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

Regeringen (S) og arbejdsmarkedets parter blev den 22. december 2020 enige om nye mål for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030. Målene skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning.

Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen:

  • Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
  • Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
  • Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
  • Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger
Læs pressemeddelelse: "Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om nye mål for arbejdsmiljøet", 22. december 2020