Spring over hovedmenu

Analyser

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende analyser af beskæftigelsesindsatsen og situationen på arbejdsmarkedet.

2020

Udviklingen i ledigheden under corona-krisen

Effekten af en lavkonjunktur på sygefravær og sygedagpenge

2019

Udviklingen i antallet af 13-17-årige i beskæftigelse

Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Udviklingen i antal personer i kontanthjælpssystemet med ordinære løntimer fordelt på brancher

2018

Udviklingen i antal personer i kontanthjælpssystemet med ordinære timer

Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet

Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

2017

Beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet 

Kontanthjælpsreformens effekt på overgangen til kontanthjælp for unge i beskæftigelse og uddannelse 

Deskriptiv analyse af udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere

2016

Effekt af at få en sanktion for ledige i kontanthjælpssystemet

Registeranalyse over antal småjob

Effektanalyse af førtidspensionsreformen for udsatte unge

Analyse af tilbagetrækningsreformen

Effektanalyse af virksomhedspraktik for voksne kontanthjælpsmodtagere

Effektanalyse af kontanthjælpsreformen for unge mellem 25-29 år

Beskæftigelseseffekterne af en kortere dagpengeperiode

2015

Udvikling i løn for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet

Effekterne af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning

2014

Effektevaluering af ungeinitiativerne i kontanthjælpsreformen