Spring over hovedmenu

Arbejdsulykker

Mange mennesker i Danmark kommer hvert år til skade på deres arbejdsplads.

Hvad er en arbejdsulykke? 
En arbejdsulykke er en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller vare højst 5 dage.

Anmeldelse af arbejdsulykker
Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker til deres forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hurtigst muligt. 

Efter anmeldelsen undersøger arbejdsgiverens forsikringsselskab, om der er tale om en arbejdsulykke, og om den berettiger en erstatning. Kun arbejdsulykker, der forårsager varige mén, udløser erstatning.