Spring over hovedmenu
""

Arbejdsulykker

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade. Hvert år bliver der anmeldt over 40.000 arbejdsulykker i Danmark.

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade - som kan være varig eller forbigående - der sker efter en hændelse eller påvirkning på arbejdet. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller vare højst fem dage. 

En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Anmeldelse af arbejdsulykker
Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der medfører, at personen ikke kan foretage sit sædvanlige arbejde (arbejdsudygtighed) i mindst én dag udover tilskadekomstdagen, samt ulykker, der medfører ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker til deres forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hurtigst muligt. 

Efter anmeldelsen undersøger arbejdsgiverens forsikringsselskab, om der er tale om en arbejdsulykke, og om den berettiger en erstatning. Kun arbejdsulykker, der forårsager varige mén, udløser erstatning.