Spring over hovedmenu
""

Erhvervssygdomme

Erhvervssygdomme kan både være fysiske og psykiske. Fælles for dem er, at der er opstået på grund af påvirkninger på arbejdet. Hvert år bliver der anmeldt cirka 20.000 erhvervssygdomme.

En erhvervssygdom er en sygdom, som er opstået på grund af påvirkninger på arbejdet. For at en sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, skal der være en dokumenteret sammenhæng mellem sygdommen og en påvirkning på arbejdet. I fortegnelsen over erhvervssygdomme er oplistet alle de erhvervssygdomme, hvor der findes lægevidenskabelig dokumentation for en klar overhyppighed i forhold til bestemte påvirkninger.

Eksempler på erhvervssygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme:

  • Tennisalbue
  • Allergi
  • Høretab
  • Astma

Hvis en sygdom ikke står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan den fortsat anerkendes som en erhvervssygdom, hvis Erhvervssygdomsudvalget indstiller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at sygdommen udelukkende eller i overvejende grad skyldes arbejdets særlige forhold.

Lægen har pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Psykisk sygdom som arbejdskade
Den 1. januar 2005 blev en psykisk sygdom, nemlig posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), for første gang optaget på fortegnelsen over de erhvervssygdomme, der kan anerkendes som en arbejdsskade. Danmark er et af de få lande i verden, der har en psykisk sygdom på fortegnelsen over erhvervssygdomme.