Spring over hovedmenu

Forældre i arbejde

Der gælder en række særlige regler om barselsorlov for forældre i arbejde. De kan vælge at gemme orlov, til barnet bliver ældre, at dele orloven eller at starte på arbejde på nedsat tid.

Forældre har ret til at forlænge forældreorloven med enten otte eller 14 uger, og de har ret til at genoptage arbejdet og udskyde mellem otte og 13 uger af forældreorloven, som de kan holde på et senere tidspunkt. Retten til at udskyde fravær kan kun benyttes af den ene af forældrene.

Den orlov, som forældrene vælger at udskyde, skal holdes i en sammenhængende periode. Den skal være udnyttet, inden barnet fylder ni år og skal varsles over for arbejdsgiveren senest 16 uger forinden. Selvom forældre skifter job, har de fortsat ret til at holde den udskudte orlov.

Forældre kan også aftale med deres arbejdsgiver, at de ønsker at genoptage arbejdet helt eller delvist og forlænge fraværsretten med den tid, som arbejdet har været genoptaget i.

Mulighed for at udskyde orlov 
Begge forældre kan også vælge, efter aftale med arbejdsgiver, at udskyde op til 32 uger af forældreorloven. Det udskudte fravær kan holdes drypvis, det vil sige, at det kan holdes i timer eller dage.

Den udskudte orlov skal være udnyttet, inden barnet fylder ni år. Hvis man fratræder sit job, inden det udskudte fravær er holdt, er retten til fravær betinget af, at man indgår en aftale med sin nye arbejdsgiver om det resterende fravær.

Pligt til at underrette arbejdsgiveren  
Forældre har pligt til at underrette arbejdsgiveren om forventet fødsel og om, hvordan og hvorledes de holder orlov.

Hvornår skal arbejdsgiveren underrettes og om hvad:

  • Gravide skal varsle forventet fødsel over for arbejdsgiveren senest tre måneder før terminen.

  • Fædre, der vil holde to ugers fædreorlov, skal senest fire uger før det forventede fraværs begyndelse underrette arbejdsgiveren om, hvornår fraværet skal begynde og længden af fraværet.

  • Senest otte uger efter fødslen skal begge forældre give deres arbejdsgiver besked om den forventede barselsorlov. Det gælder fx hvornår mødre vil genoptage arbejdet, længden af barselsorloven og eventuelt udskudt fravær.

Pjece for forældre om den fleksible barselsorlov (PDF)