Spring over hovedmenu

Forældre kan dele barselsorloven

Forældre har hver især ret til 32 ugers barselsorlov, og de bestemmer selv, hvordan de fordeler orloven mellem sig. De kan vælge at holde orloven samtidig eller i forlængelse af hinanden.

Forældrene kan fx bestemme, om den ene eller den anden af dem skal udnytte hele dagpengeperioden, eller at orloven og dagpengeperioden skal deles mellem dem. De kan også holde forældreorlov uden barselsdagpenge. 

Retten til fri fordeling af forældreorloven blev fastslået med højesteretsdom den 7. maj 2007. Den fastslår, at hver af forældrene har ret til fravær fra arbejdet i 32 uger og ret til - uden samtykke fra arbejdsgiveren – at disponere, så fraværet fordeles på flere perioder.

Forældrene har også ret til at arbejde på deltid i hele perioden. Derfor kan de fx bestemme, at den ene skal holde orlov på deltid med fast fravær på to bestemte ugedage, og den anden skal være på orlov de tre andre ugedage.

Pjece for forældre om den fleksible barselsorlov (PDF)

Pjece for virksomheder om den fleksible barselsorlov (PDF)