Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Studerende

Der er særlige betingelser for studerendes ret til barselsdagpenge.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer reglerne.

Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, der vejleder og afgør, om du som studerende har ret til barselsdagpenge.

Du kan også kontakte Undervisningsministeriet, der kan vejlede om vilkårene for studerende, der får barn under uddannelse.

Hjemmesider

Statens Uddannelsesstøtte

Borger.dk

Undervisningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet