Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesindsats

En række indsatser på beskæftigelsesområdet skal give ledige eller udsatte borgere en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. På denne side finder du information om virksomhedsrettede tilbud, om fokus på opkvalificering og uddannelse eller indsatser for syge borgere.

Virksomhedsrettede indsatser

Virksomhedsrettede indsatser er de mest effektive redskaber til at få ledige i beskæftigelse. Det kan for eksempel være praktik, job med løntilskud eller jobrotation.

Find information på STAR's hjemmeside

Jobrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)

Ledige kan komme tættere på arbejdsmarkedet med uddannelse og opkvalificering, og det skal sikre, at virksomheder kan få kvalificeret arbejdskraft.

Find information på STAR's hjemmeside

Indsatser til syge borgere

Borgere med større helbredsudfordringer kan for eksempel få hjælp via ressourceforløb og fleksjob. Derudover er der en særlig målrettet indsats for sygemeldte på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb.