Spring over hovedmenu

Ferielovsudvalg

Ferielovsudvalget har i 2017 afgivet en betænkning til regeringen, der beskriver en ny ferielov i Danmark.

Den tidligere V-regering nedsatte i august 2015 et Ferielovsudvalg, der skulle komme med forslag til, hvordan der kan skabes en mere moderne ferielov, som er tilpasset nutidens arbejdsmarked, og som samtidig lever op til Danmarks internationale forpligtelser. Udvalget var sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, og formand for udvalget var fhv. højesteretspræsident Børge Dahl.

Ferielovsudvalget har færdiggjort deres arbejde, og afgav den 22. august 2017 en betænkning til regeringen, der beskriver en ny ferielov i Danmark. Udvalget anbefaler, at feriereglerne ændres, så alle lønmodtagere kan holde betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet.

Ferieloven

Vejledning om ferie

Kommissorium (PDF)