Spring over hovedmenu
""

Indsatser for LGBTI

Tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI–personer).

Friheden til at vælge sin partner og leve åbent om sin seksuelle orientering og kønsidentitet er grundlæggende i det danske samfund. Mange LGBTI-personer oplever dog stadig diskrimination og fordomme. LGBTI-personer er i større risiko for dårlig trivsel end den øvrige del af befolkningen, og eksempelvis er LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund og transpersoner særligt udsatte. Internationalt er LGBTI-personers rettigheder mange steder under stort pres.

Samlet indsats

En samlet indsats på LGBTI-området skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, så LGBTI-personer ikke bliver udsatte borgere på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Der er behov for at styrke støtten til LGBTI-personer, fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelse, bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt, styrke den forebyggende indsats i sundhedsvæsenet, styrke viden og rådgivning til transkønnede samt fremme LGBTI-personers rettigheder globalt.

Minister for ligestilling koordinerer regeringens indsats på LGBTI-området, mens de enkelte ministre som hidtil varetager indsatsen inden for eget ressortområde. Koordinationen sker med udgangspunkt i en tværministeriel arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra en lang række ministerier.

LGBTI-handlingsplan

For at fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personerr er der udarbejdet en fireårig handlingsplan for perioden 2018-2021.

Læs mere

Udspil med ti initiativer

Regeringen lancerede i august 2020 ambitiøst udspil med ti initiativer, der skal styrke rettigheder og muligheder for homo- og biseksuelle, trans- og interkønnede (LGBTI-personer).

Læs mere

Handlingsplaner

I forlængelse af satspuljeaftalen 2018 blev der indgået aftale om at udmønte 12 initiativer, der styrker indsatsen i forhold til at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

Læs mere