Spring over hovedmenu
""

Indsatser for LGBT+

Tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBT+ personer).

Friheden til at vælge sin partner og leve åbent om sin seksuelle orientering og kønsidentitet er grundlæggende i det danske samfund. Mange LGBTI+ personer oplever dog stadig diskrimination og fordomme. LGBT+ personer er i større risiko for dårlig trivsel end den øvrige del af befolkningen, og eksempelvis er LGBT+ personer med etnisk minoritetsbaggrund og transpersoner særligt udsatte. Internationalt er LGBT+ personers rettigheder mange steder under stort pres.

Samlet indsats

En samlet indsats på LGBT+ området skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer, så LGBT+ personer ikke bliver udsatte borgere på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Der er behov for at styrke støtten til LGBT+ personer, fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelse, bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt, styrke den forebyggende indsats i sundhedsvæsenet, styrke viden og rådgivning til transkønnede samt fremme LGBT+ personers rettigheder globalt.

Minister for ligestilling koordinerer regeringens indsats på LGBT+ området, mens de enkelte ministre som hidtil varetager indsatsen inden for eget ressortområde. Koordinationen sker med udgangspunkt i en tværministeriel arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra en lang række ministerier.

LGBT+ handlingsplan

For at fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer er der udarbejdet en fireårig handlingsplan for perioden 2018-2021.

Læs mere

Udspil med ti initiativer

Regeringen lancerede i august 2020 ambitiøst udspil med ti initiativer, der skal styrke rettigheder og muligheder for homo- og biseksuelle, trans- og interkønnede (LGBT+ personer).

Læs mere

Handlingsplaner

I forlængelse af satspuljeaftalen 2018 blev der indgået aftale om at udmønte 12 initiativer, der styrker indsatsen i forhold til at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer.

Læs mere