Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Politiske aftaler

Store politiske aftaler og forlig på Beskæftigelsesministeriets område er samlet her på siden.

2018

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

2017

Aftale om ny ferielov i Danmark

Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Aftale om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde

Aftale om initiativer til afhjælpning af rekrutteringsudfordringer

2016

En styrket arbejdsmiljøcertificering

2015

Et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde (Jobreform 1)

Et tryggere dagpengesystem

Styrket arbejdsmiljøindsats

Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet

2014

En bedre au pair-ordning

Styrket indsats mod social dumping

Reform af international rekruttering

Reform af beskæftigelsesindsatsen

2013

Reform af sygedagpengesystemet

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Reform af kontanthjælpssystemet

2012

Særlig ungeindsats

Aftale om flere fleksjob

Styrket indsats mod social dumping

Uddannelsespulje

Reform af førtidspension og fleksjob

2011

Bedre vilkår for ledige

Styrket indsats over for social dumping

Styrket indsats over for unge

Ambitioner om mere

Tilbagetrækningsreform

Forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

2010

Bedre indsats for syge

Objektiv sagsbehandling

Ny og aktiv beskæftigelsesindsats

Bekæmpelse af langtidsledighed

Genopretning af dansk økonomi

29 initiativer mod socialt bedrageri

2009

Styrkelse Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Styrket beskæftigelsesindsats for unge

Fornyelse af Forebyggelsesfonden

Afbureaukratisering

Målretning af aktiveringsindsatsen

2008

Jobplan

Sygefravær

Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Voksenlærlingeordningen

2007

Ny revision af Østaftalen

2006

Justering af fleksjobordningen

Revision af Østaftalen

Fremtidig indvandring

Fremtidens velfærd

Udmøntning af Forebyggelsesfonden

Justering af arbejdsmiljøreformen

Udmøntning af globaliseringspuljen

2005

Integrationsplan ”Ny chance til alle”

2004

Arbejdsskadereform

Kommunalreform

2003

Østaftalen – aftale om adgangen til det danske arbejdsmarked for arbejdstagere fra de nye EU-lande

2002

”Flere i arbejde”

Aftaler om satspulje

Her kan du finde en oversigt over de politiske aftaler om satspuljen på beskæftigelsesområdet.

Find satspuljeaftalerne

Trepartsaftaler

Du kan her finde de seneste store trepartsaftaler, som regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået.

Find trepartsaftalerne