Spring over hovedmenu

Aftale om COVID-19-initiativer

Regeringen (Socialdemokratiet) og samtlige partier i Folketinget har den 19. marts 2020 indgået en aftale om en hjælpepakke, der skal afbøde konsekvenserne af COVID-19 og holde hånden under dansk økonomi.

Aftalen om hjælpepakken indeholder en lang række tiltag for at hjælpe danske lønmodtagere, arbejdspladser og virksomheder ud på den anden side af sundhedskrisen og holde hånden under dansk økonomi i den ekstraordinære situation.

Aftalen indeholder blandt andet to midlertidige kompensationsordninger:

  • Kompensationsordning for selvstændige
  • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter

På beskæftigelsesområdet er der enighed om, at danskerne får øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For dagpengemodtagere gælder det, at perioden fra og med 1. marts til og med 31. maj ikke tæller med i den lediges dagpengeanciennitet. For sygedagpengemodtagere gælder det, at personer, der i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de ni forudgående kalendermåneder, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder.

Derudover indeholder aftalen følgende initiativer:

  • Øget adgang til eksportkredit
  • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger
  • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne
  • Statslig garanti til Rejsegarantifonden
  • Øgede lånemuligheder for elever og studerende