Spring over hovedmenu

Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloft, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 247 af 3. marts 2019)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2019, medmindre andet er anført.

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 1 15.180 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 1, nr. 2 11.423 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 1, nr. 3 15.827 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 1, nr. 4 16.201 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 1, nr. 5 13.816 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr. 1 12.961 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 2 12.832 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 2, nr. 3 9.845 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 2, nr. 4 15.515 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 2, nr. 5 15.888 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 2, nr. 6 10.576 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 Lovhenvisning Sats
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 1 12.361 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 2 12.194 kr. pr. md.
Gifte/samlevende, ikke forsørgere § 25 b, stk. 3, nr. 3 9.433 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 3, nr. 4 14.761 kr. pr. md.
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 3, nr. 5 15.134 kr. pr. md.
Enlige, ikke forsørger § 25 b, stk. 3, nr. 6 10.159 kr. pr. md.
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4) Lovhenvisning Sats
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 1 9.202 kr. pr. md.
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 2 9.271 kr. pr. md.
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 3 6.184 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn § 25 b, stk. 5, nr. 4 7.414 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn § 25 b, stk. 5, nr. 5 7.483 kr. pr. md.
Nedsat hjælp, ikke forsørger § 25 b, stk. 5, nr. 6 5.476 kr. pr. md.

Retsinformation

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Retsinformation