Spring over hovedmenu
Foto: Beskæftigelsesministeriet

Fra fængsel til Nationalbanken – arbejdsmiljøet skal være i orden

Arbejdsmiljøet i et fængsel undersøges den ene dag. Den næste dag er det Nationalbankens arbejdsmiljø, der er i søgelyset. Og netop den store alsidighed får Anne Mette Rasmussen, der er tilsynsførende i Arbejdstilsynet, til at stortrives.

Anne Mette Rasmussen var tilbage i 2012 ikke i tvivl om, at hun skulle søge stillingen som tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Jobbet ville nemlig give hende muligheder for at fortsætte sit engagement inden for arbejdsmiljøarbejdet i et stort, tværfagligt og internationalt førende miljø.

Og arbejdet som tilsynsførende lever fuldt ud op til Anne Mettes forventninger. Blandt andet er det for hende helt afgørende, at hun ikke skal ”ind på arbejde”, men derimod ”ud i verden”:

- Jeg er nysgerrigt anlagt og interesseret i andre mennesker og deres arbejdsforhold. Det er meget værdifuldt for mig at bevæge mig rundt i forskelligartede brancher og rykke arbejdsmiljøet gennem konstruktive dialoger med forskellige typer af ledere og medarbejdere.

To forskellige roller i arbejdsmiljøarbejdet

Efter sin uddannelse fra RUC i psykologi og pædagogik & uddannelsesstudier, der kort fortalt handler om udvikling og læring i arbejdslivet, fungerede Anne Mette i en årrække som ekstern proceskonsulent og analytiker i en mindre privat virksomhed. Her fik hun både teoretisk og praktisk erfaring med organisatoriske forhold, som fx betingelser og rammer for udviklings- og læringsprocesser i arbejdslivet. Hun var også med til at udvikle det psykiske arbejdsmiljø i både private og offentlige virksomheder, og det var disse opgaver, der vakte hendes interesse for psykisk arbejdsmiljø:

- Det er naturligvis en helt anden opgave at være myndighed på området og finde og påpege hullerne i osten og så i øvrigt overlade løsningerne til virksomhederne selv. Nogle gange kan jeg godt savne at være en mere aktiv del af løsningen. Til gengæld er det tilfredsstillende som myndighedsudøver at være med til at etablere nogle normer i samfundet for, hvordan det gode og sunde arbejdsmiljø bør være.

Fagligheden bliver brugt i praksis

Når Anne Mette er på tilsyn og skal afdække det psykiske arbejdsmiljø i hovedsageligt offentlige virksomheder, synes hun i høj grad, at hun bruger fagligheden fra sin uddannelse og sit tidligere job:

- Det er en del af min faglighed at kunne variere tilgangen til virksomhederne – afhængigt af situationen – og foretage professionelle skøn over, hvordan man får mest arbejdsmiljø for indsatsen. Det tiltaler mig at kunne vælge, indtage og skifte mellem forskellige positioner og dermed sikre, at de mange virksomheder, der i det store og hele overholder reglerne, vejledes og motiveres til at fortsætte deres indsats, mens de virksomheder, der hverken kan eller vil overholde reglerne, mødes af mere formelle krav og påbud.

Anne Mettes erfaring som proceskonsulent kommer også i spil, når hun er ude hos virksomhederne. Her får hun gavn af sine kompetencer inden for anerkendende og dialogbaserede metoder, der medvirker til, at forskellige holdninger og perspektiver bliver hørt og bragt i spil.

Endelig gør Anne Mette stor brug af sine mere klassiske akademiske kompetencer i forhold til at indsamle, analysere og præsentere kvalitative data.

Alsidighed og fleksibilitet betyder alt

- Jeg stortrives med alsidigheden og den store empiriske legeplads, som tilsynsbesøgene fungerer som. Jeg er vild med at komme ud i krogene af samfundet og fx én dag komme inden for murene i fængsler og på lukkede psykiatriske afsnit og så dagen efter skulle begå mig på de bonede gulve i fx Statsministeriet eller se, hvordan pengene trykkes i Nationalbanken.

Inden Anne Mette kom til Arbejdstilsynet, kendte hun nogle tilsynsførende, som alle fremhævede fleksibiliteten i jobbet og mangfoldigheden blandt kollegaerne. Det er helt klart også de kvaliteter og det gode kollegaskab, som får hende til at holde af sin arbejdsdag. Men hun fremhæver også et super samarbejde, som er et væsentligt fundament for hendes arbejde:

- Som tilsynsførende er du omkranset af et stort og velfungerende støtteapparat med jurister, fagspecialister og supportere. De har alle forskellige perspektiver ind i opgaven, ligesom der kan være etiske og politiske hensyn undervejs. Nogle gange er det en udfordring at få det hele til at gå op, men det lykkes som regel, fordi vi løfter i flok.