Spring over hovedmenu

Lovforslag 2017/2018

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret 2017/2018.

Lovforslag Status

L 194 Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.
(Styrket håndhævelse af RUT med mulighed for administrative tvangsbøder).

Læs lovforslaget

Fremsat den 21. marts 2018

1. behandlet den 6. april 2018

2. behandlet den 22. maj 2018

Vedtaget den 24. maj 2018

L 193 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension
(Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension).

Læs lovforslaget

Fremsat den 21. marts 2018

1. behandlet den 6. april 2018

2. behandlet den 22. maj 2018

Vedtaget den 24. maj 2018

L 192 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love
(Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.).

Læs lovforslaget

Fremsat den 21. marts 2018

1. behandlet den 6. april 2018

2. behandlet den 22. maj 2018

Vedtaget den 24. maj 2018

L 181 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte og anvendelse af midler til tværgående aktiviteter).

Læs lovforslaget

Fremsat den 14. marts 2018

1. behandlet den 20. marts 2018

2. behandlet den 8. maj 2018

Vedtaget den 15. maj 2018

L 138 Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.).

Læs lovforslaget

Fremsat den 7. februar 2018

1. behandlet den 22. februar 2018

2. behandlet den 24. april 2018

Vedtaget den 26. april 2018

L 121 Forslag til lov om ændring af barselsloven
(Fraværsret til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen samt fraværsret til begge adoptanter, hvis barnet dør inden 32 uger efter modtagelsen af barnet).

Læs lovforslaget

Fremsat den 20. december 2017

1. behandlet den 11. januar 2018

2. behandlet den 23. januar 2018

Vedtaget den 25. januar 2018

L 117 Forslag til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Læs lovforslaget

Fremsat den 06. december 2017

1. behandlet den 12. december 2017

2. behandlet den 23. januar 2018

Vedtaget den 25. januar 2018

L 116 Forslag til lov om ferie.

Læs lovforslaget

Fremsat den 06. december 2017

1. behandlet den 12. december 2017

2. behandlet den 23. januar 2018

Vedtaget den 25. januar 2018

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge.
(Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent).

Læs lovforslaget

Fremsat den 14. november 2017

1. behandlet den 23. november 2017

2. behandlet den 12. december 2017

Vedtaget den 14. december 2017

L 89 Forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

Læs lovforslaget

Fremsat den 14. november 2017

1. behandlet den 23. november 2017

2. behandlet den 15. december 2017

Vedtaget den 20. december 2017

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked).

Læs lovforslaget

Fremsat den 14. november 2017

1. behandlet den 23. november 2017

2. behandlet den 15. december 2017

Vedtaget den 20. december 2017

L 77 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse.
(Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.).

Læs lovforslaget

Fremsat den 8. november 2017

1. behandlet den 23. november 2017

2. behandlet den 12. december 2017

Vedtaget den 14. december 2017

L 22 Forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter
(Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.)

Læs lovforslaget

Fremsat den 04. oktober 2017

1. behandlet den 24. oktober 2017

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
(Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.)

Læs lovforslaget

Fremsat den 04. oktober 2017

1. behandlet den 24. oktober 2017

2. behandlet den 12. december 2017

Vedtaget den 14. december 2017

L 20 Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen
(Sikkerhedszoner, nye anlægstyper og præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet)

Læs lovforslaget

Fremsat den 04. oktober 2017

1. behandlet den 24. oktober 2017

2. behandlet den 12. december 2017

Vedtaget den 14. december 2017