Spring over hovedmenu

Lovforslag 2019/2020

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret 2019/2020.

Lovforslag Status

L 85

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.)

Læs mere på Folketingets hjemmeside


Fremsat den 17. december 2019

1. behandlet den 7. januar 2020

2. behandllet den 21. januar 2020

Vedtaget den 23. januar 2020

L 67

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love

(Indførelse af seniorpension)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 19. november 2019

1. behandlet den 5. december 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 66

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love

(Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 19. november 2019

1. behandlet den 28. november 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 65

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring

(Gennemførelse af aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet m.v.)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 19. november 2019

1. behandlet den 28. november 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 54

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

(Obligatorisk pensionsordning for personer i fleksjobordningen m.v. samt konsekvensændringer som følge af den forenklede beskæftigelsesindsats m.v.)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 13. november 2019

1. behandlet den 27. november 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 53

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 13. november 2019

1. behandlet den 28. november 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 52

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge

(En enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning m.v.)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 13. november 2019

1. behandlet den 27. november 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 45

Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 6. november 2019

1. behandlet den 19. november 2019

2. behandlet den 17. december 2019

Vedtaget den 20. december 2019

L 19

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie

(Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 2. oktober 2019

1. behandlet den 8. oktober 2019

2. behandlet den 24. oktober 2019

Vedtaget den 5. november 2019

L 18

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven

(Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.)

Læs mere på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 2. oktober 2019

1. behandlet den 8. oktober 2019

2. behandlet den 19. november 2019

Vedtaget den 21. november 2019