Spring over hovedmenu

Lovforslag 2020/2021

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret 2020/2021.

Lovforslag

Status

 L 22

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om erstatningsansvar.

(Anmeldelse af arbejdsulykker, opdatering af kapitaliseringsfaktorer m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 7. oktober 2020

1. behandles den 3. november 2020

L 21

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love.

(Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 7. oktober 2020

1. behandles den 3. november 2020

L 20

Forslag til lov om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love.

(Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år (sorgorlov) samt bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 7. oktober 2020

1. behandles den 3. november 2020