Spring over hovedmenu

Lovforslag 2020/2021

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelses- og ligestillingsområdet i Folketingsåret 2020/2021.

Lovforslag

Status

L 240

Forslag til lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 26. august 2021

1. behandlet den 26. august 2021

2. behandlet den 26. august 2021

Vedtaget den 26. august 2021

L 238

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(Særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer)

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside 

Fremsat den 11. juni 2021

1. behandlet den 15. juni 2021

2. behandlet den 24. juni 2021

Vedtaget den 24. juni 2021

L 237

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

(Dagpengeret til selvstændige erhvervsdrivende uden forudgående medlemskab af en arbejdsløshedskasse, midlertidigt ophør af selvstændig virksomhed og forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19)

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 4. juni 2021

1. behandlet den 15. juni 2021

2. behandlet den 24. juni 2021

Vedtaget den 24. juni 2021

L 235 B

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte og lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

(Udskydelse af solnedgangsklausuler).

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat og 1. behandlet den 25. maj 2021 som en del af L 235.

2. behandlet den 15. juni 2021

Vedtaget den 24. juni 2021

L 235 A

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v. og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

(Udskydelse af solnedgangsklausul)

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat og 1. behandlet den 25. maj 2021 som en del af L 235.

2. behandlet den 15. juni 2021

Vedtaget den 24. juni 2021

L 235

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v., lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark og lov om udstationering af lønmodtagere m.v

(Udskydelse af solnedgangsklausuler)

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 25. maj 2021

1. behandlet den 1. juni 2021

2. behandlet den 15. juni 2021

Ved 2. behandlingen blev lovforslaget delt i to lovforslag L 235 A og L 235 B

L 231

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Forlængelse af uddannelsesløftet med forhøjet dagpengesats på 110 pct. til 2022, samt undtagelse for genindplacering i en ny dagpengeperiode for personer omfattet af uddannelsesløftet)

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 5. maj 2021

1. behandlet den 11. maj 2021

2. behandlet den 1. juni 2021

Vedtaget den 4. juni 2021

L 219

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik.

(Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19)

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 23. april 2021

1. behandlet den 4. maj 2021

2. behandlet den 11. maj 2021

Vedtaget den 11. maj 2021

L 218

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

(Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, årsopgørelsen for 2020 kan vælges fra ved satsberegningen for selvstændige erhvervsdrivende samt forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19)

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 23. april 2021

1. behandlet den 4. maj 2021

2. behandlet den 11. maj 2021

Vedtaget den 11. maj 2021

L 209

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

(Bedre ressourceforløb m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 14. april 2021

1. behandlet den 20. april 2021

2. behandlet den 25. maj 2021

Vedtaget den 27. maj 2021

L 197

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

(Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 24. marts 2021

1. behandlet den 13. april 2021

2. behandlet den 20. april 2021

Vedtaget den 20. april 2021

L 196

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Udvidelse af bestyrelsens indstillingsret vedrørende tarifgrundlaget m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 24. marts 2021

1. behandlet den 6. april 2021

2. behandlet den 11. maj 2021

Vedtaget den 18. maj 2021

L 192

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven

(Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, forlængelse af den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19, forlængelse af den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19 og indførelse af periode, der kan ses bort fra ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet for selvstændige er opfyldt).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 12. marts 2021

1. behandlet den 16. marts 2021

2. behandlet den 23. marts 2021

Vedtaget den 23. marts 2021

L 186

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

(Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2021)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 5. marts 2021

1. behandlet den 9. marts 2021

2. behandlet den 16. marts 2021

Vedtaget den 16. marts 2021

L 183

Forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 3. marts 2021

1. behandlet den 12. marts 2021

2. behandles den 29. april 2021

Vedtaget den 4. maj 2021

L 165

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 10. februar 2021

1. behandlet den 23. februar 2021

2. behandlet den 9. marts 2021

Vedtaget den 16. marts 2021

L 164

Forslag til lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler og forskellige andre love

(Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 10. februar 2021

1. behandlet den 23. februar 2021

2. behandlet den 9. marts 2021

Vedtaget den 16. marts 2021

L 163

Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

(Forlængelse af det midlertidige børnetilskud).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

Fremsat den 10. februar 2021

1. behandlet den 23. februar 2021

2. behandlet den 13. april 2021

Vedtaget den 20 april 2021

L 146

Forslag til lov om varsling af ferie m.v. som følge af den genindførte lønkompensationsordning i forbindelse med håndteringen af covid-19

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 26. januar 2021

1. behandlet den 26. januar 2021

2. behandlet den 2. februar 2021

Vedtaget den 2. februar 2021

L 145

Forslag til lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 26. januar 2021

1. behandlet den 26. januar 2021

2. behandlet den 2. februar 2021

Vedtaget den 2. februar 2021

L 135 C

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik


(Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

Fremsat og 1. behandlet den 12. januar 2021 som en del af L 135.

2. behandlet den 19. januar 2021

Vedtaget den 19. januar 2021

L 135 B

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.


(Suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling som følge af covid-19).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat og 1. behandlet den 12. januar 2021 som en del af L 135.

2. behandlet den 19. januar 2021

Vedtaget den 19. januar 2021

L 135 A

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge


(Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat og 1. behandlet den 12. januar 2021 som en del af L 135.

2. behandlet den 19. januar 2021

Vedtaget den 19. januar 2021

L 135

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik

(Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 12. januar 2021

1. behandlet den 12. januar 2021

2. behandlet den 19. januar 2021

Ved 2. behandlingen blev lovforslaget delt i tre lovforslag L 135 A, L 135 B og L 135 C.

L 123

Forslag til lov om ændring af sygedagpenge og barselsloven

(Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, forlængelse af den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 og forlængelse af den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 10. december 2020

1. behandlet den 15. december 2020

2. behandlet den 21. december 2020

Vedtaget den 22. december 2020

L 122

Forslag til lov om ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, forlængelse af suspension af forbrug af dagpenge, undtagelse for automatisk genindplacering, undtagelse for månedskontrol m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 10. december 2020

1. behandlet den 10. december 2020

2. behandlet den 15. december 2020

Vedtaget den 15. december 2020

L 105

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

(Regulering af folkepensionsalderen og ændring af revisionsbestemmelse og konsekvensændring af arbejdsskadeafgiften)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 18. november 2020

1. behandlet den 1. december 2020

2. behandlet den 18. december 2020

Vedtaget den 21. december 2020

L 104

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love

(Indførelse af ret til Tidlig Pension)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 18. november 2020

1. behandlet den 1. december 2020

2. behandlet den 18. december 2020

Vedtaget den 21. december 2020

L 102

Forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 12. november 2020

1. behandlet den 12. november 2020

2. behandlet den 19. november 2020

Vedtaget den 19. november 2020

L 80

Forslag til lov om ændring af barselsudligningsloven

(Optagelse af selvstændigt erhvervsdrivende i barselsudligningsordningen og justering af klageadgang)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 11. november 2020

1. behandlet den 17. november 2020

2. behandlet den 15. december 2020

Vedtaget den 17. december 2020

L 79

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

(Styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde samt fritagelse for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 11. november 2020

1. behandlet den 17. november 2020

2. behandlet den 15. december 2020

Vedtaget den 17. december 2020

L 76

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik

(Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 10. november 2020

1. behandlet den 12. november 2020

2. behandlet den 19. november 2020

Vedtaget den 19. november 2020

L 71

Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

(Implementering af det reviderede udstationeringsdirektiv og målretning af anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 30. oktober 2020

1. behandlet den 12. november 2020

2. behandlet den 8. december 2020

Vedtaget den 10. december 2020

 L 22

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om erstatningsansvar

(Anmeldelse af arbejdsulykker, opdatering af kapitaliseringsfaktorer m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 7. oktober 2020

1. behandlet den 17. november 2020

2. behandlet den 15. december 2020

Vedtaget den 17. december 2020

L 21

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love.

(Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 7. oktober 2020

1. behandlet den 20. november 2020

2. behandlet den 15. december 2020

Vedtaget den 17. december 2020

L 20

Forslag til lov om ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love

(Ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år (sorgorlov) samt bemyndigelse til at fastsætte særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på områder med statsrefusion eller statstilskud)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 7. oktober 2020

1. behandlet den 20. november 2020

2. behandlet den 15. december 2020

Vedtaget den 17. december 2020