Spring over hovedmenu

Lovforslag 2021/2022

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelses- og ligestillingsområdet i Folketingsåret Lovforslag 2021/2022.

Lovforslag

Status

L 18

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love

(Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer)

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 6. oktober 2021

1. behandlet den 12. oktober 2021

L 17

Forslag til lov om ændring af lov om social pension

(Særlig adgang til oplysninger fra Rigsarkivet for ansøgere af tidlig pension m.v.)

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 6. oktober 2021

1. behandlet den 12. oktober 2021

2. behandles den 28. oktober 2021

3. behandles den 9. november 2021