Spring over hovedmenu

Lovforslag 2021/2022

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelses- og ligestillingsområdet i Folketingsåret Lovforslag 2021/2022.

Lovforslag

Status

L 107

Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

(Ny forlængelse af det midlertidige børnetilskud)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 11. januar 2022

1. behandles den 25. januar 2022

L 104

Forslag til lov om ændring af barselsorloven. 

(Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 22. december 2021

1. behandles den 25. januar 2022

 

L 102

Forslag til lov om ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 14. december 2021

1. behandlet den 16. december 2021

2. behandles den 21. december 2021

3. behandlet og vedtaget den 21. december 2021

L 101

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

(Forlængelse af midlertidig ordning om ret til at få fratrukket merindtægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

Fremsat den 14. december 2021

1. behandlet den 16. december 2021

2. behandles den 21. december 2021

3. behandlet og vedtaget den 21. december 2021

L 98

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven

(Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

Fremsat den 2. december 2021

1. behandlet den 7. december 2021

2. behandlet den 9. december 2021

3. behandlet og vedtaget den 9. december 2021

L 94

Forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

Fremsat den 18. november 2021

1. behandlet den 23. november 2021

2. behandlet den 25. november 2021

3. behandlet og vedtaget den 25. november 2021

L 67 A

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

(Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

2. behandlet den 16. december 2021

3. behandlet og vedtaget den 21. december 2021

L 67 B

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge

(Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

2. behandlet den 16. december 2021

3. behandlet og vedtaget den 21. december 2021

L 67

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love

(En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over video eller telefon m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 10. november 2021

1. behandlet den 23. november 2021

Lovforslaget er blevet delt i to: 
L 67 A og L 67 B

 

L 66

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsmiljø

(Forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til og med 2022 og bemyndigelse til at fastsætte regler om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af hjælpeværktøjer m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

Fremsat den 10. november 2021

1. behandlet 23. november 2021

2. behandlet den 16. december 2021 

3. behandlet og vedtaget den 21. december 2021 

L 55

Forslag til lov om ændring af barselsudligningsloven

(Regulering af bidragssatsen til barselsudligningsordningen)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside 

Fremsat den 27. oktober 2021

1. behandlet den 9. november 2021

2. behandlet den 7. december 2021 

3. behandlet og vedtaget den 16. december 2021 

L 18

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love

(Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 6. oktober 2021

1. behandlet den 12. oktober 2021

2. behandlet til 16. december 2021

3. behandlet og vedtaget den 21. december 2021

L 17

Forslag til lov om ændring af lov om social pension

(Særlig adgang til oplysninger fra Rigsarkivet for ansøgere af tidlig pension m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 6. oktober 2021

1. behandlet den 12. oktober 2021

2. behandlet den 28. oktober 2021

3. behandlet og vedtaget den 9. november 2021