Spring over hovedmenu

Prisopgave i arbejds- og ansættelsesret 2017

Beskæftigelsesministeriet ønsker at skærpe interessen for arbejds- og ansættelsesret og har derfor indstiftet en pris for den bedste juridiske bachelorrapport eller kandidatspeciale inden for dansk arbejds- og ansættelsesret. Prisen er på 25.000 kr.

Tema og emner 2017

Prisen for år 2017 vil gå til den bedste besvarelse af en opgave, der belyser et aktuelt emne indenfor det overordnede tema: ”Dansk arbejdsret- og ansættelsesret, herunder samspillet mellem dansk ret og EU-retten”.

Emnet for opgaven kan fx være:

  • Konfliktretten
  • Lønmodtagerbegrebet i såvel en dansk som EU-retlig kontekst
  • EU-rettens betydning for dansk arbejdsret

Afhandlinger som belyser andre emner, der ligger indenfor det overordnede tema kan også komme i betragtning.

Hvem kan komme i betragtning til at deltage i prisopgaven?

Studerende indskrevet ved en dansk uddannelsesinstitution og som har indleveret en bachelorrapport eller et kandidatspeciale i 2017 og som er bedømt senest den 31. januar 2018. Besvarelser kan have en eller to forfattere.

Hvem kan indlevere en opgave?

Undervisere, der vejleder studerende, kan sende forslag til prismodtagere. Forslag skal være vedlagt kopi af opgaven samt oplysning om den karakter, opgaven er resulteret i. Studerende indbydes også til selv til at indlevere opgaver, som skal vedlægges oplysning om karakter og vejleder, samt tilladelse til at kontakte vejleder med henblik på at få en evaluering.

I forbindelse med indsendelse af besvarelsen skal der vedlægges en kort (2-3 sider) sammenfatning - eventuelt i form af et allerede udarbejdet resumé, en synopsis eller lignende. Sammenfatningen skal præsentere besvarelsens centrale problemstillinger og teoretiske overvejelser, samt fremhæve dets relevans for det danske arbejdsmarked og dermed Beskæftigelsesministeriets ressort.

Bedømmelseskriterier

Prisen uddeles til den bedste bachelorrapport eller kandidatspeciale, som har opnået karakteren10 eller 12. Ved udvælgelsen vil der blive lagt vægt på, at opgaven bidrager med nye vinkler og interessante overvejelser om et emne indenfor det overordnede tema og som er af generel interesse for det danske arbejdsmarked.

Bedømmelsesudvalg

Til at bedømme de indleverede besvarelser har Beskæftigelsesministeriet nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af professor dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, professor lic.jur.dr. Ole Hasselbalch, Aarhus Universitet, formand for Arbejdsretten og højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen samt arbejds- og ansættelsesretlig chef Vibe West, Beskæftigelsesministeriets departement.

Hvornår uddeles prisen?

Navnet på vinderen offentliggøres i foråret 2018 ved en ceremoni i Beskæftigelsesministeriet. Udover prisen på 25.000 kr. skal prisvinderen, som led i prisoverrækkelsen holde et oplæg om opgaven i ministeriet.

Frist for indlevering af opgaven?

Besvarelser samt sammenfatning indsendes elektronisk til Beskæftigelsesministeriets HR på adressen: hr@bm.dk senest den 12. februar 2018.

Ved spørgsmål kontaktes specialkonsulent Susanne Foss Rasmussen på tlf. 72205268 eller mail sra@bm.dk.

Prisvinder 2017

Her kan du læse om vinderne af Beskæftigelsesministeriets prisopgaver og læse bedømmelsesudvalgets fulde begrundelse.

 

Mere information