Spring over hovedmenu
Foto: Beskæftigelsesministeriet

Professionel projektledelse styrker udbyttet af projektarbejdet

Simon Lamech havde allerede styret adskillige større udviklingsprojekter i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, da hans nærmeste chef kom med et tilbud om at blive certificeret projektleder.

Simon Lamech er uddannet økonom og arbejder som specialkonsulent i styrelsens vidensteam, hvor fire erfarne økonomer indsamler ny viden om beskæftigelsesindsatsen og effekterne af den. De arbejder ud fra en såkaldt evidensstrategi, der går ud på at opsamle, udvikle og formidle viden om, hvad der virker i indsatsen for ledige. Det betyder, at de undersøger, hvad der sker med nogle udvalgte grupper, fx ledige, der får støtte af en mentor, og holder det op mod, hvad der sker med en sammenlignelig gruppe, der ikke får den samme indsats. På den måde laver de fire økonomer noget af grundlaget for at udvikle indsatsen i kommunerne og udvikle ny beskæftigelsespolitik.

RCT hedder metoden. Det står for randomized controlled trials, og forsøget eller indsamlingen af viden opbygges som et projekt med mange bidragydere. Simon har været med fra starten af styrelsens evidensarbejde og samarbejder med både kommuner, a-kasser og forskere for at udvikle og analysere data. Og så skal han – sammen med styrelsens ledelse og fagkontorer – finde ud af, hvad der skal udvikles af ny viden. Det kræver gode kompetencer i projektledelse.

”Jeg gennemførte uddannelsen over seks måneder ved siden af mine daglige arbejdsopgaver. Det kunne lade sig gøre, fordi jeg mest arbejder med de mere langsigtede projekter. Kurset har givet mig en større faglig ballast, så jeg kan håndtere flere ting korrekt. For eksempel at alle interessenterne i mit projekt er velinformerede, og at ressourcerne er afklarede. Jeg kan være mere på forkant med, hvad der skal gøres. Og uddannelsen har medvirket til at gøre mig mere sikker i mit arbejde.”

Simple greb er grundstenen til en god proces

I vidensteamets projekter bliver der ofte igangsat et stort arbejde, der involverer mange projektgrupper og fx it-kontorer og implementeringsprocesser i kommunerne, og projekterne munder også ud i konferencer og rapporter. Resultaterne bruges i Danmark, men noget viden går også videre internationalt, blandt andet via OECD, hvor Simon deltager i møder i Paris et par gange om året.

Nogle få simple greb, som han har lært på uddannelsen, er, at et projekt kan komme godt fra start, hvis der er fokus på de små ting som fx en klar dagsorden, der er sendt ud i god tid før mødet, gode mødelokaler og god tid til, at alle bliver hørt.

”Det er meget travle mennesker med fyldte kalendere, der skal bidrage til projektet, så sådan noget med at aftale mødedatoer og deadlines for leverancer på møderne og få opsummeret med det samme, det er nogle måske banale, men også væsentlige tricks, der får tingene til at glide nemmere”.

I det hele taget fremhæver Simon, at forløbet har gjort ham bedre til at skabe forståelse for hinanden i projektgruppen, så både forskere, kommuner, a-kasser og andre involverede bliver bedre til at arbejde sammen om at udvikle og formidle ny viden og forsøgsresultater.

”Og så var det egentlig lidt rart at få lov til at reflektere lidt over de udfordringer, andre kursister fra andre jobområder sad med, for vi kan lære meget af hinandens hverdag.”